TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 14. ledna 2019

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ


Děkujeme vám všem, kteří jste na počátku nového roku přijali tříkrálové koledníky ve městech a obcích na Blanensku. V letošním roce jsme v Tříkrálové sbírce získali 2 234 633 korun z 432 pokladniček. Je to o 128 553 víc než v loňském roce, kdy jste nám darovali 2 106 080 korun.

Za tyto peníze bychom chtěli koupit auto pro Mobilní hospic svatého Martina, abychom mohli dál pomáhat těžce nemocným v jejich domácím prostředím po celém okrese Blansko. Dále plánujeme pomoci seniorům a zdravotně postiženým, matkám s dětmi v nouzi a podpořit Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu.

Děkujeme dárcům za štědrost a všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích jakkoliv podíleli. Velký dík patří také všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic.

Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Oblastní charity Blansko
 

Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2019:

  • Auto pro Mobilní hospic svatého Martina
  • Podpora matek s dětmi v nouzi
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu

TKS 2019 - doprovodne akce-final


V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 106 080 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

  • DSCN0450
  • Bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice
  • Nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže
  • Podpora humanitární pomoci na okrese Blansko

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.

Děkujeme!


Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

tri kralov 165 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko

15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno

10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí

5 % je použito pro potřeby Charity ČR

5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

P1046304 - upravenoDRNOVICE f_7.1.2012_cestou necestou