Terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

Logo OPZ barevné

SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

V Pěkné modré nabízíme pomoc lidem s duševním onemocněním a s lehkým mentálním a zdravotním postižením, kteří kvůli zdravotnímu stavu nemají možnost být zaměstnaní. S klienty rozvíjíme jejich zručnost v domácnosti, na zahradě, v dílnách a v dalších běžných činnostech, a zároveň s nimi pracují naše sociální pracovnice a psycholog.

Jsme tu pro Vás: pondělí-pátek: 9:00-15:00

KONTAKT
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou
mob.: 732 747 952
e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Petra Veselá

Přečtěte si nové číslo časopisu
časopis_listopad, prosinec 2022.pdf

Podrobnější informace o službě

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

pekna modra