Terapeutické dílny Betany Boskovice

Logo OPZ barevné

SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením lehkého a středního stupně, kterým poskytujeme podporu a bezpečné zázemí pro rozvíjení a zdokonalování jejich sociálních a pracovních dovedností.

Jsme tu pro Vás: pondělí - pátek: 6:30 - 15:00 (vyjma státních svátků)

KONTAKT
Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147, mob.: 604 939 422, 732 716 582
e-mail: irena.pribylova@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Irena Přibylová

Podrobnější informace o službě

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

betany_dilny