Aktuální projekty

Logo OPZ barevné  CZ_RO_B_C

mmr_cr_rgb

 

Vedle pravidelných služeb pomáháme lidem díky projektům:

Projekt Mobilita OCH Blansko řeší pořízení nových automobilů pro zajištění poskytování našich sociálních služeb.

Terénní programy - MAS Moravský kras
TERÉNNÍMI PROGRAMY K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ OHROŽENÝCH OSOB NA ÚZEMÍ MAS MK
Vyhledáváme, podporujeme a doprovázíme klienty, které se ocitly z jakéhokoliv důvodu v nelehké životní situaci.

Poradenství a aktivizační služby Boskovicko
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI POMÁHAJÍ OHROŽENÝM  OSOBÁM
V rámci projektu Odborné sociální poradentství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám se staráme o rodiny s dětmi, o lidi, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného, o lidi, kteří se obtížně pohybují a o další potřebné.

Podpora při zaměstnávání
VYKROČIT Z KRUHU
Hlavním cílem projektu Vykročit z kruhu je zlepšit postavení lidí s duševním onemocněním na trhu práce. S klienty rozvíjíme dovednosti, které jim usnadní získání a udržení si zaměstnání.