Dobrovolnické centrum Oblastní charity Blansko

Srdce

Pomoc má mnoho tváří, staňte se jednou z nich!

 • Získáte nové zkušenosti, praxi, nové přátele
 • Čas, který dobrovolnické práci dáte a způsob, kterým chcete pomáhat, si určujete sami
 • Jako dobrovolník se stanete součástí zavedené a důvěryhodné organizace Dobrovolnického centra Oblastní charity Blansko, které je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno akreditované Ministerstvem vnitra ČR

VYPLŇTE DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

Nebo se přímo ozvěte
naší koordinátorce dobrovolníků _.GBRW6g38pu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

v odchazeni inverz 02

Blízké srdce v odcházení

Staňte se dobrovolníkem pro důstojný závěr života doma. 

Více informací

IMG_4438

Dobrovolnictví v charitních službách

Staňte se součástí sociálních a zdravotních služeb a pomáhejte klientům a pacientům. 

Pan telefonuje

Dobré srdce na dálku

Staňte se dobrým srdcem na telefonu pro osamělé lidi.

Více informací

Jak se stat dobrovolnikem

V CHARITĚ BLANSKO MŮŽETE DÁL POMÁHAT

 • Dětem a dospívajícím (v Nízkoprahovém zařízení Zlatá zastávka v Adamově)
 • Matkám a dětem v tísni (v Azylovém domě pro matky s dětmi v Boskovicích)
 • Tělesně a mentálně postiženým lidem (v Betany a v Emanuelu Boskovice, v Pěkné modré a v Emanuelu Doubravice)
 • V charitním šatníku a v humanitárním skladu (při třídění po sbírkách, ve sbírkách)
 • Nárazově při údržbách areálů, manuálních pracích (např. stavění táborové základny, zahradní práce apod.)
 • Ve sbírkách (např. Koláč pro hospic, Tříkrálová sbírka)
 • Můžete se podílet na aktivitách pro děti, mladé lidi i pro dospělé
 • Můžeme pomáhat při jednorázových akcích, zahradních slavnostech a v dalších aktivitách charity

Kontakt:
Mgr. Petra Boháčková - koordinátorka dobrovolníků
mobil: +420 737 082 349
e-mail: _.GBRW6g38pu5f5@blansko.charita.cz
Komenského 19, 678 01 Blansko


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je naše největší dobrovolnická akce.
Sbírku zaštiťuje Charita ČR.
Převážnou část výtěžku sbírky věnujeme na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu.

Dobrovolníci v Tříkrálové sbírce

 • Na sbírce se v rámci Oblastní charity Blansko podílí více než 1800 dobrovolníků
 • Tříkráloví dobrovolníci tvoří přes 400 skupinek téměř ve všech obcích na Blanensku
 • Každá skupinka se obvykle skládá ze tří králů (Kašpara, Melichara a Baltazara) a jednoho vedoucího skupinky
 • Všichni koledníci jsou ve dnech trvání sbírky pojištění proti úrazům vzniklým při koledování
 • Koledníci tradičně chodí od domu k domu, žádají o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají tříkrálovou koledu, obdarovávají cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu tříkrálové požehnání

Děkujeme všem našim koledníkům, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky Oblastní charity Blansko
Přes velký počet koledníků jsou hlavně ve městech na Blanensku ulice, ve kterých tři králové nekoledují
Proto do sbírky stále vítáme nové krále

Chceš se stát na 14 dní v lednu králem?
Ozvi se naší koordinátorce Tříkrálové sbírky

koordinátorka Tříkrálové sbírky: Marie Sedláková
mobil: +420 739 389 140
e-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

placka