Krize, nouze

  • Všem z vás, kteří nevědí, jak dál, jsme k dispozici 24 hodin denně na anonymní lince důvěry, na které čekají vyškolení odborníci s okamžitou pomocí a porozuměním
  • Lidé v jakékoliv akutní krizové situaci se můžou obrátit na krizovou pomoc 
  • Jednotlivcům i rodinám s dětmi žijící takovým způsobem života, který je ohrožuje, pomáhá minimalizovat rizika a předcházet jim terénní program působící v okrese Blansko
  • Lidem v akutní nouzi, pro které není momentálně dostupná žádná jiná pomoc v regionu, pomáháme prostřednictvím Charitní záchranné sítě
  • Lidem v materiální nouzi nabízíme ošacení, potřeby pro děti, základní hygienické potřeby, potřeby do domácnosti i nábytek prostřednictvím humanitární pomoci

IMG_1507