Dobrovolnické centrum Oblastní charity Blansko

Chcete pomáhat jako dobrovolník a nemáte možnost někam dojíždět?
Zúčastněte se nového programu DOBRÉ SRDCE NA DÁLKU
Stačí 2 x týdně půl hodiny zavolat někomu, kdo je sám a potřebuje si popovídat.

V CHARITĚ BLANSKO MŮŽETE POMÁHAT

 • Nemocným a starým lidem (jako dlouhodobý dobrovolník v Mobilním hospici sv. Martina)
 • Dětem a dospívajícím (v Nízkoprahovém zařízení Zlatá zastávka v Adamově)
 • Matkám a dětem v tísni (v Azylovým domech pro matky s dětmi v Blansku a v Boskovicích)
 • Tělesně a mentálně postiženým lidem (v Betany a v Emanuelu Boskovice, v Pěkné modré a v Emanuelu Doubravice)
 • V charitním šatníku a v humanitárním skladu (při třídění po sbírkách, ve sbírkách)
 • Nárazově při údržbách areálů, manuálních pracích (např. stavění táborové základny, zahradní práce apod.)
 • Ve sbírkách (např. Koláč pro hospic, Tříkrálová sbírka)
 • Můžete se podílet na aktivitách pro děti, mladé lidi i pro dospělé
 • Můžeme pomáhat při jednorázových akcích, zahradních slavnostech a v dalších aktivitách charity

NABÍZÍME VÁM

 • Získáte zkušenosti, praxi a možnost měnit věci, které se vám nelíbí
 • Budete věnovat část svého volného času smysluplné práci, budete užiteční pro druhé lidi i pro společnost
 • Čas, který dobrovolnické práci dáte a způsob, kterým chcete pomáhat, si určujete sami
 • Jako dobrovolník se stanete součástí zavedené a důvěryhodné organizace Dobrovolnického centra Oblastní charity Blansko, které je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno akreditované Ministerstvem vnitra ČR

HLEDÁME

 • Dlouhodobé dobrovolníky – pomoc při sbírkách, třídění darovaných věcí v humanitárním skladu, pomoc při přímé práci s lidmi apod.
 • Krátkodobé dobrovolníky – pomoc při charitních akcích, např. při sportovních dnech, zahradních slavnostech
 • Dobrovolníky ve sbírkách – pomoc při Tříkrálové sbírce, Koláči pro hospic a další sbírkách

Chcete věnovat část svého volného času jako dobrovolník druhým lidem?
Prosím vyplňte dotazník pro dobrovolníky nebo se přímo ozvěte naší koordinátorce dobrovolníků

koordinátorka dobrovolníků: Mgr. Vladěna Jarůšková
adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351
mob.: 733 628 106
e-mail: vladena.jaruskova@blansko.charita.cz


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je naše největší dobrovolnická akce.
Sbírku zaštiťuje Charita ČR.
Převážnou část výtěžku sbírky věnujeme na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu.

Dobrovolníci v Tříkrálové sbírce

 • Na sbírce se v rámci Oblastní charity Blansko podílí více než 1800 dobrovolníků
 • Tříkráloví dobrovolníci tvoří přes 400 skupinek téměř ve všech obcích na Blanensku
 • Každá skupinka se obvykle skládá ze tří králů (Kašpara, Melichara a Baltazara) a jednoho vedoucího skupinky
 • Všichni koledníci jsou ve dnech trvání sbírky pojištění proti úrazům vzniklým při koledování
 • Koledníci tradičně chodí od domu k domu, žádají o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají tříkrálovou koledu, obdarovávají cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu tříkrálové požehnání

Děkujeme všem našim koledníkům, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky Oblastní charity Blansko
Přes velký počet koledníků jsou hlavně ve městech na Blanensku ulice, ve kterých tři králové nekoledují
Proto do sbírky stále vítáme nové krále

Chceš se stát na 14 dní v lednu králem?
Ozvi se naší koordinátorce Tříkrálové sbírky

koordinátorka Tříkrálové sbírky: Marie Sedláková
mobil: +420 739 389 140
e-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

placka