Tříkrálová sbírka Blansko 2018

Hvězda1. - 14. ledna 2018

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: marie.sedlakova@blansko.charita.cz 

Motto:
„Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“


Celkový výtěžek za rok 2018 je 2 106 080 Kč.

Děkujeme za vaši štědrost!


Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce i dveře tříkrálovým koledníkům ve městech a obcích na Blanensku. V letošním roce jsme v 17. ročníku Tříkrálové sbírky získali 2 106 080 korun, to je o 148 484 víc než vloni. Lidé nám přispěli celkem do 412 pokladniček.

Za tyto peníze plánujeme koupit postele do azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže, podpořit humanitární pomoc a další charitní služby, kterými pomáháme lidem na Blanensku. Velký dík patří také všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Dále chceme poděkovat všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcí jakkoliv podíleli.

Děkujeme, že myslíte na Ty, kteří nemají tolik štěstí!

Jana Sedláková

ředitelka Oblastní charity Blansko


Podpořené projekty 2018

  • Mobilní hospic svatého Martina – posláním Mobilního hospice svatého Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.
  • Úprava schodiště bývalé fary Doubravice – Oblastní charita Blansko v objektu bývalé fary Doubravice zřídila komplex služeb pro mentálně postižené osoby a osoby se zdravotním postižením, dále zázemí sociální služby – Terénní programy, školící místnost a dále zázemí pro táborové aktivity, podpůrné skupiny a jiné.  V objektu bývalé fary dále pokračují další investiční práce zahrnující – projekt přestavby půdy, výměnu elektroinstalace, dodávku a montáž kuchyně, opravy dveří, drobné stavební úpravy, opravy sociálního zařízení apod. Schodiště již bylo v havarijním stavu a vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů, i z hlediska bezpečnosti nevyhovující.
  • Zakoupení postelí pro Azylové domy – Oblastní charita Blansko provozuje azylový dům pro matky s dětmi v Blansku a v Boskovicích. Vzhledem k tomu, že azylové domy fungují již bezmála 20 roků, jejich zařízení – postele byly již v nevyhovujícím stavu.
  • Podpora charitní záchranné sítě – lidem, kteří nespadají pod žádnou ze služeb charity ani do dalších služeb v regionu, pomůže Charitní záchranná síť. Charitní záchranná síť se zavádí ve všech oblastních charitách po celé brněnské diecézi. Je placená z prostředků charity a pro potřebné je zdarma. Nezbytnou součástí CHZS je humanitární pomoc nejpotřebnějším v regionu.
  • Projekt SPONA rodinná politika – posláním projektu SPONA rodinná politika je předcházet násilí ve vztazích a rodinách, poskytovat pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv a oprávněných zájmů, prohlubování mezigeneračních vztahů, slaďování profesních a rodinných zájmů. Dále pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci ve formě osobních, vztahových či rodinných problémů (např. onemocnění, ztráta zaměstnání, partnerské neshody, rozpad manželství). V rámci projektu jsou nabízeny vzdělávací aktivity - Cesta k harmonickému způsobu života jako celek, Poradenství odborníků, Nadregionální vzdělávací program a Prevence domácího násilí v rodině.
  • Projekt Klub Ratolest – Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu. Cílem je poskytovat takové služby, které jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení způsobenému déle trvající sociální izolací rodičů na mateřských dovolených i jako prevence sociálně patologických jevů v rodině, zejména pak u dětí.
  • Podpora dobrovolnického centra – cílem projektu je zajistit provoz dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum organizuje práci dobrovolníků v OCH Blansko a tím napomáhá k plynulému provozu. Práce dobrovolníků je velmi cenným přínosem, ale bez koordinace jednotlivých aktivit by nemohla být tím, čím nyní je.
  • Podpora činnosti týmu mimořádných událostí – Tým mimořádných událostí se soustřeďuje na psychosociální a materiální pomoc při krizových situacích, které se odehrávají na území Jihomoravského kraje. Tým vyjíždí na základě uzavřené smlouvy s hasičským záchranným sborem. 
  • Zlatá zastávka Adamov – posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zlatá zastávka“ je poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů. 
  • Středisko vzájemné humanitární pomoci – cílem Středisko vzájemné humanitární pomoci je zabezpečit základní životní potřeby osob v hmotné nouzi. Je jim poskytována materiální pomoc (oblečení, nábytek, potraviny, spotřebiče nutné pro chod domácnosti aj.). Lidí v hmotné nouzi ve společnosti neustále přibývá. K provozování této činnosti je zapotřebí koordinačního pracovníka, další pomocné obslužné zaměstnance a drobné provozní náklady (nájem prostor, energie, PHM aj.).

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 dle obcí:

Adamov 25 270 Kč
Bedřichov 9 862 Kč
Benešov 22 921 Kč
Blansko 178 723 Kč
Bohuňov 8 953 Kč
Bořitov 45 211 Kč
Boskovice 88 994 Kč
Brťov 10 970 Kč
Březina 24 565 Kč
Bukovina 11 963 Kč
Bukovinka 19 057 Kč
Býkovice 15 852 Kč
Cetkovice 27 179 Kč
Crhov 6 014 Kč
Černá Hora 53 905 Kč
Černovice 12 236 Kč
Dlouhá Lhota 1 050 Kč
Doubravice 25 593 Kč
Drnovice 56 817 Kč
Habrůvka 12 400 Kč
Hodonín u Kunštátu 6 795 Kč
Holštejn 6 199 Kč
Horní Poříčí 9 992 Kč
Chrudichromy 6 687 Kč
Jabloňany 11 192 Kč
Jedovnice 61 565 Kč
Kněževes 8 418 Kč
Knínice 28 646 Kč
Kořenec 13 867 Kč
Kotvrdovice 29 372 Kč
Kozárov 4 250 Kč
Krasová 11 861 Kč
Krhov 4 376 Kč
Křetín 16 170 Kč
Křtěnov 7 880 Kč
Křtiny 28 519 Kč
Kulířov 7 862 Kč
Kunice 6 890 Kč
Kuničky 10 732 Kč
Kunštát 64 343 Kč
Letovice 93 677 Kč
Lhota Rapotina 11 768 Kč
Lhota u Olešnice 3 169 Kč
Lipovec 19 105 Kč
Ludíkov 17 313 Kč
Lysice 52 379 Kč
Makov 1 800 Kč
Malá Lhota 5 678 Kč
Malé Hradisko 11 029 Kč
Míchov 5 071 Kč
Němčice 15 470 Kč
Nýrov 13 377 Kč
Obora 14 372 Kč
Okrouhlá 21 211 Kč
Olešnice 49 310 Kč
Olomučany 2 950 Kč
Ostrov u Macochy 30 337 Kč
Pamětice 8 340 Kč
Petrov 4 048 Kč
Petrovice 20 700 Kč
Prostřední Poříčí 10 315 Kč
Protivanov 41 226 Kč
Rájec-Jestřebí 85 478 Kč
Ráječko 33 887 Kč
Rozhraní 8 129 Kč
Rozseč 25 000 Kč
Rozsíčka 6 500 Kč
Rudice 30 065 Kč
Senetářov 23 128 Kč
Skalice 12 417 Kč
Skrchov 6 000 Kč
Sloup 30 682 Kč
Spešov 17 000 Kč
Stvolová 4 807 Kč
Sudice 1 931 Kč
Suchý 15 016 Kč
Sulíkov 14 029 Kč
Světlá 7 317 Kč
Svitávka 32 360 Kč
Šebetov 23 173 Kč
Šošůvka 18 128 Kč
Štěchov 8 040 Kč
Tasovice 3 453 Kč
Uhřice 9 971 Kč
Újezd u Boskovic 2 497 Kč
Újezd u Černé Hory 8 517 Kč
Valchov 22 433 Kč
Vanovice 20 405 Kč
Vážany 14 692 Kč
Velenov 28 000 Kč
Veselice, Vavřinec, Suchdol 26 853 Kč
Vilémovice 15 661 Kč
Vísky 7 886 Kč
Voděrady 3 262 Kč
Vranová 13 361 Kč
Vysočany 29 400 Kč
Zbraslavec 11 455 Kč
Žďár 7 290 Kč
Žďárná 22 061 Kč
Celkem 2 106 080 Kč

Vanovice