Azylový dům

CENTRUM PRO (POMOC RODINÁM, OBĚTEM) BLANSKO
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

Logo OPZ barevné

Poskytujeme ubytování zpravidla do jednoho roku, podporu a odbornou pomoc ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Naším cílem je, aby tyto ženy byly schopné řešit problémy samostatně a řádně pečovaly o své děti.

Službu poskytujeme nepřetržitě

KONTAKT
Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966
e-mail: matka-dite@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Lenka Šebelová, DiS.

Podrobnější informace o službě

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

azylovy dum_blansko