Azylový dům

CENTRUM PRO (POMOC RODINÁM, OBĚTEM) BLANSKO
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

Poskytujeme ubytování zpravidla do jednoho roku, podporu a odbornou pomoc ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Naším cílem je, aby tyto ženy byly schopné řešit problémy samostatně a řádně pečovaly o své děti.

Službu poskytujeme nepřetržitě

KONTAKT
Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966
e-mail: matka-dite@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Lenka Šebelová, DiS.

Podrobnější informace o službě

IMG_3141