Azylový dům Nová cesta

Poskytujeme přechodné ubytování, podporu a odbornou pomoc matkám nebo rodičům či partnerům s dětmi i samotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.
Naším cílem je, aby po opuštění azylového domu byli rodiče schopni řešit každodenní problémy samostatně a zvládali komplexní péči o sebe i své děti.

Sociální službu poskytujeme nepřetržitě.

KONTAKT
Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966
e-mail: matka-dite@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Lenka Šebelová, DiS.

Podrobnější informace o službě

IMG_3141