Tříkrálová sbírka Blansko 2012

Hvězda1. - 14. ledna 2012

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: marie.sedlakova@blansko.charita.cz


Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v termínu 1. - 14. ledna 2012. Konečný výtěžek za Oblastní charitu Blansko je 1 400 018 Kč (celkem 339 pokladniček).

Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli nebo se na ní nějakým způsobem podíleli!


Výtěžek sbírky 1 400 018 Kč nám umožnil podpořit tyto projekty:

  • Pomoc nemocným v Domácí hospicové péči – tato služba je poskytovaná 24 hod. denně, včetně sobot, nedělí a svátků, často v odlehlých částech okresu. Zajišťuje komplexní péči o nemocného v terminálním stádiu, který tak může setrvat ve svém domácím prostředí.
  • Podpora volnočasových aktivit – areál Centra “PRO“ Blansko využívají nejen děti z Azylového domu a Klubu Ratolest a areál v Doubravici slouží k integraci a aktivizaci zdravotně postižených dětí, seniorů a pro děti a mládež ohrožených sociálním vyloučením. Areál je členitý, umožňuje podporovat různé volnočasové aktivity, různé relaxační, sportovní a kulturní činnosti. V obou areálech jsou pořádány letní tábory, které jsou velmi oblíbené. Děti píší z tábora: „...brečím, protože to tady už končí, přijeďte jako poslední, ať se ještě pořádně nabaštím...“
  • Projekt sociální rehabilitace – zaměřuje se na posilování schopností a dovedností u lidí s handicapem tak, aby mohli využívat běžné společenské zdroje v přirozeném prostředí.
  • Pomoc lidem v nouzi – podpora projektu, který řeší problematiku v rodinách, předcházení krizovým situacím, odpovědnému přístupu k rodičovství a zkvalitnění rodinného života. Zaměřuje se na pomoc odborníků, např. právník, psycholog apod.
  • Podpora charitní poradny – poskytuje sociálně právní poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, s možností zprostředkování dalších typů sociálních služeb (např. pro seniory, zdravotně postižené nebo oběti domácího násilí) a specializovaných odborných služeb (psycholog, psychiatr).
  • Pomoc lidem bez rozdílu – zabezpečení provozu Střediska vzájemné humanitární pomoci, kterou tvoří šatník, humanitární sklad, potravinová banka pro nejchudší. Středisko je doplňkovou činností všech sociálních a zdravotních služeb Oblastní charity Blansko.
  • Podpora Týmu mimořádných událostí – pracovníci Oblastní charity Blansko mimo svoji pracovní dobu zasahují při událostech většího rozsahu, např. povodně, požáry, dopravní nehody.

Oblastní charita Blansko děkuje za Vaše dary, které pomohou zkvalitnit naše služby. Stejné díky patří koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.


Z médií:

Tři králové budou vybírat na charitu od 1. do 14. ledna 2012 - www.blansko.cz 27.12.2011

Do ulic blanenska vyrazili koledníci - Blanenský deník 2.1.2012

O příspěvek do Tříkrálové sbírky žádají na jihu Moravy tisíce dobrovolníků - www.rozhlas.cz 2.1.2012

Tříkrálová sbírka 2012 - Radio Proglas 2.1.2012

Tříkrálová sbírka začala - RegionPress 3.1.2012

Videa:

Události v regionech (6. minuta)

Studio ČT 24 (14:50 min.)


Tříkrálový koncert proběhl 8. ledna 2012 v Městském divadle v Brně a sledovat ho můžete na ČT 1.

P1071084