Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují chariní práci.

Naši dárci a podporovatelé v roce 2020

------------------------------------------------

Mediální partneři

------------------------------------------------

 • pan Polák
 • pan Klinkovský
 • pan Švéda
 • paní Lippiello
 • pan Hejč
 • zaměstnanci ISAN Radiátory, s.r.o.
 • zaměstnanci RACCOON s.r.o.
 • pan Nejezchleb
 • pan Červenka
 • pan Hnilička
 • paní Heřmánková
 • paní Stloukalová
 • pan Kopecký
 • paní Vítová
 • paní Fučíková
 • pan Soukup
 • paní Nespěšná
 • paní Trčková
 • pan Burgr
 • pan Staňo
 • pan Pausima
 • pan Nečas
 • pan Ševčík
 • paní Slezáková
 • paní Toufarová
 • pan Nesrovnal
 • pan Mrázek
 • pan Chylíková
 • pan Franc
 • pan Augustin
 • manželé Babkovi
 • pan Vrbka
 • paní Halasová
 • paní Kučerová
 • pan Gordon
 • paní Budzáková
 • paní Hudcová
 • pan Juránek
 • paní Štelclová
 • pan Lipovský
 • pan Menšík
 • paní Kuchařová
 • paní Miklíková
 • pan Pospíšil
 • paní Tejkalová
 • pan Strava
 • paní Parfusová
 • paní Klimešová
 • pan Brtník
 • pan Tenora
 • pan Konečný
 • paní Hamalová
 • pan Hodovský
 • paní Benešová
 • pan Svoboda
 • pan Hlaváček
 • pan Šebela
 • pan Nezval
 • paní Jeřábková
 • paní Přibylová
 • paní Zeťová

... a další podporovatelé, kteří nám svými dary pomáhají.

DĚKUJEME.

Naši dárci a podporovatelé v roce 2019

------------------------------------------------

 • pan Vlk
 • paní Žáčková
 • pan Burger
 • pan Pokorný
 • paní Talová
 • pan Klinkovský
 • pan Červenka
 • paní Kučerová
 • pan Dudek
 • paní Stloukalová
 • pan Kopecký
 • paní Vítová
 • pan Hejč
 • pan Ošlejšek
 • paní Pokorová
 • pan Čáp
 • paní Vašková
 • paní Pešová
 • pan Juránek
 • pan Bednařík
 • pan Šenk
 • pracovníci společnosti SKS s.r.o.
 • pracovníci společnosti Synthon s.r.o.
 • pracovníci společnosti Shean s.r.o.
 • pracovníci společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s.
 • paní Benešová
 • paní Budzáková
 • pan Malach
 • paní Letfusová
 • paní Ryzí
 • paní Musilová
 • paní Rausová
 • paní Trávníčková
 • pan Blažek
 • pan Rovenský
 • paní Sovová
 • pan Mucha
 • paní Slámová
 • paní Sychrová
 • pan Zlámal
 • paní Grimová
 • pan Babka
 • pan Skřička
 • pan Jež
 • pan Láncoš
 • paní Heřmánková
 • pan Nejezchleb
 • paní Kočvarová
 • pan Šimek
 • paní Staňková
 • paní Veselá
 • pan Zapletal
 • pan Zouhar
 • paní Neubauerová
 • pan Kala
 • pan Pavlů
 • paní Marečková
 • pan Stanislav
 • paní Lamasová
 • pan Budiš
 • paní Hebelková
 • pan Kučera
 • paní Hasoňová
 • paní Hřebíčková
 • paní Patočková
 • paní Sedláková
 • pan Štěpánek
 • pan Šimák
 • paní Žáčková
 • pan Janáč
 • paní Slámová
 • pan hrabě Mensdorff-Pouilly

-----------------------------------------------

----------------------------------------------

 • Město Blansko a obce z ORP Blansko
 • Město Boskovice
 • Město Velké Opatovice
 • Bílovice nad Svitavou
 • Město Brno - Kníničky
 • Borotín
 • Březina
 • Cetkovice
 • Černovice
 • Drnovice
 • Město Jevíčko
 • Kunštát
 • Lhota Rapotina
 • Městys Knínice
 • Městys Svitávka
 • Nýrov
 • Olešnice
 • Rozseč
 • Skrchov
 • Uhřice
 • Úsobrno
 • Jihomoravský kraj
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Úřad práce České republiky

... a mnozí další, kteří nám svými dary pomáhají.

DĚKUJEME.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace ČEZMěsto BlanskoMěsto BoskoviceMěsto JevíčkoMěstská část Brno KníničkyJihomoravský krajLogo_CH_upravy_2015

MPSVMVÚřad práce