Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují chariní práci

Naši dárci a podporovatelé v nelehkém roce 2021

------------------------------------------------

 • paní Veselá
 • paní Musilová
 • pan Vlk
 • paní Floková
 • pan Ševčík
 • paní Maňoušková
 • pan Sychra
 • paní Hájková
 • pan Molnár
 • pan Klinkovský
 • pan Vlach
 • pan Zimula
 • paní Musilová
 • pan Pacula
 • pan Strava
 • paní Klimková
 • pan Hnilička
 • paní Heřmánková
 • pan Kopecký
 • paní Severinová
 • paní Stloukalová
 • pan Švéda
 • paní Skotáková
 • pan Pořízek
 • paní Vítová
 • pan Gordon
 • paní Marušová
 • pan Jílek
 • paní Kovalová
 • paní Komárková
 • pan Weiter
 • paní Macháčková
 • pan Chylík
 • pan Zouhar
 • pan Nečas
 • paní Štelclová
 • pan Michele
 • pan Hájek - sk. Horalé
 • paní Oujeská
 • pan Pokladník
 • pan Ševčík
 • paní Dražilová
 • pan Videman
 • pan Vladík
 • paní Trundová
 • paní Floková
 • pan Červený
 • paní Nespěšná
 • paní Zeťová
 • pan Čupr
 • paní Šebelová
 • paní Křížková
 • pan Piler
 • paní Javůrková
 • paní Sedlaczek
 • paní Halasová
 • pan Červenka
 • paní Budzáková
 • pan Mrázek

Naši dárci a podporovatelé v roce 2020

------------------------------------------------

 • pan Polák
 • pan Klinkovský
 • pan Švéda
 • paní Lippiello
 • pan Hejč
 • zaměstnanci ISAN Radiátory, s.r.o.
 • zaměstnanci RACCOON s.r.o.
 • zaměstnanci Synthon, s.r.o.
 • pan Nejezchleb
 • pan Červenka
 • pan Hnilička
 • paní Heřmánková
 • paní Stloukalová
 • pan Kopecký
 • paní Vítová
 • paní Fučíková
 • pan Soukup
 • paní Nespěšná
 • paní Trčková
 • pan Burgr
 • pan Staňo
 • pan Pausima
 • pan Nečas
 • pan Ševčík
 • paní Slezáková
 • paní Toufarová
 • pan Nesrovnal
 • pan Mrázek
 • pan Chylík
 • paní Broušková
 • pan Franc
 • pan Augustin
 • manželé Babkovi
 • pan Vrbka
 • paní Halasová
 • paní Chylíková
 • paní Kučerová
 • pan Gordon
 • paní Budzáková
 • paní Hudcová
 • pan Juránek
 • pan Teplý
 • paní Teplá
 • paní Štelclová
 • pan Lipovský
 • pan Menšík
 • pan Láncoš
 • paní Veselá
 • paní Kuchařová
 • paní Miklíková
 • pan Pospíšil
 • paní Tejkalová
 • pan Strava
 • pan Kurtev
 • pan Kopřiva
 • paní Parfusová
 • paní Klimešová
 • pan Brtník
 • pan Tenora
 • pan Konečný
 • paní Hamalová
 • paní Wutková
 • pan Hodovský
 • paní Benešová
 • pan Svoboda
 • pan Hlaváček
 • pan Šebela
 • pan Nezval
 • paní Jeřábková
 • paní Přibylová
 • paní Zeťová
 • paní Koupá
 • paní Patočková
 • pan Blažek
 • pan Kolmačka
 • pan Skřička
 • pan Jež
 • pan Luňáček
 • pan Mucha
 • pan Kubín
 • paní Kalová
 • pan Kala
 • paní Marková
 • paní Axmanová
 • paní Kočvarová
 • pan Pernica
 • paní Hartlová
 • paní Musilová
 • paní Blažková
 • paní Librová
 • pan Sedlák
 • pan Zapletal
 • paní Martínková
 • paní Letfusová
 • pan Opluštil
 • paní Opluštilová
 • paní Staňková
 • pan Pachl
 • pan Pokorný
 • pan Zlámal
 • paní Hasoňová
 • pan Babka
 • paní Novotnáková
 • paní Bayerová
 • pan Stano
 • paní Vašková
 • pan Papež
 • paní Jirmannová
 • paní Krkošková
 • paní Vyskočilová
 • paní Hrazdírová
 • paní Sedláková
 • pan Rudolf
 • pan Zemánek
 • paní Komárková
 • paní Konrádová
 • pan Weiter
 • paní Macháčková
 • pan Chylík
 • pan Zouhar
 • paní Mazalová
 • paní Marušová
 • paní Lamasová
 • pan Dvořáček
 • pan Jílek
 • paní Kovalová
 • paní Ryzí
 • pan Cacek

------------------------------------------------

Obce a instituce

 • Jihomoravský kraj
 • Město Blansko
 • Město Boskovice
 • Městys Doubravice
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zahraničí
 • Ministerstvo zemědělství

------------------------------------------------

 • Bílovice nad Svitavou
 • Borotín
 • Cetkovice
 • Crhov
 • Černovice
 • Drnovice
 • Hodonín
 • Jevíčko
 • Kozárov
 • Křtěnov
 • Kunštát
 • Lhota Rapotina
 • Lysice
 • Nýrov
 • Obora
 • Olešnice
 • Rozseč nad Kunštátem
 • Sebranice
 • Skalice nad Svitavou
 • Skrchov
 • Svitávka
 • Štěchov
 • Tišnov
 • Uhřice
 • Úsobrno
 • Vanovice
 • Velké Opatovice
 • Voděrady

------------------------------------------------

Mediální partneři

... a další podporovatelé, kteří nám svými dary pomáhají.

DĚKUJEME.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace ČEZMěsto BlanskoMěsto BoskoviceMěsto JevíčkoMěstská část Brno KníničkyJihomoravský krajLogo_CH_upravy_2015

MPSVMVÚřad práce