Děkujeme všem, kdo nám pomáhají a podporují chariní práci

Naši dárci a podporovatelé v nelehkém roce 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • paní Veselá
 • paní Musilová
 • pan Vlk
 • paní Floková
 • pan Ševčík
 • paní Maňoušková
 • pan Sychra
 • paní Hájková
 • pan Molnár
 • pan Klinkovský
 • pan Vlach
 • pan Zimula
 • pan Pacula
 • pan Strava
 • paní Klimková
 • pan Hnilička
 • paní Heřmánková
 • pan Kopecký
 • paní Severinová
 • paní Stloukalová
 • pan Švéda
 • paní Skotáková
 • pan Pořízek
 • paní Vítová
 • pan Gordon
 • paní Marušová
 • pan Jílek
 • paní Kovalová
 • paní Komárková
 • pan Weiter
 • paní Macháčková
 • pan Chylík
 • pan Zouhar
 • pan Nečas
 • paní Štelclová
 • pan Michele
 • pan Hájek - sk. Horalé
 • paní Oujeská
 • pan Pokladník
 • pan Ševčík
 • paní Dražilová
 • pan Videman
 • pan Vladík
 • paní Trundová
 • paní Floková
 • pan Červený
 • paní Nespěšná
 • paní Zeťová
 • pan Čupr
 • paní Šebelová
 • paní Křížková
 • pan Piler
 • paní Javůrková
 • paní Sedlaczek
 • paní Halasová
 • pan Červenka
 • paní Budzáková
 • pan Mrázek
 • paní Neustupol
 • pan Čípek
 • paní Benešová
 • paní Bočková
 • pan Braum
 • pan Blažek
 • paní Neustupolová
 • paní Blahová
 • paní Grimová
 • paní Šebelová
 • manželé Žoudlíkovi
 • paní Dvořáková
 • pan Babka
 • paní Hudčeková
 • paní Zaujecová
 • pan Janšta
 • pan Juránek
 • paní Kalová
 • pan Kobelka
 • pan Kratochvíl
 • paní Lamasová
 • paní Zakslykovna
 • pan Dvořák
 • paní Marková
 • paní Matušková
 • paní Membreno
 • paní Muchová
 • paní Nejezchlebová
 • pan Nesrovnal
 • paní Ondráčková
 • pan Perout
 • paní Praksová
 • pan Ptáčník
 • pan Řehořek
 • paní Sáňková
 • pan Sedláček
 • paní Sedlaczek
 • pan Váňa
 • pan Valouch
 • pan Žatecký
 • paní Zouharová
 • paní Kočvarová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediální partneři

... a další podporovatelé, kteří nám svými dary pomáhají.

DĚKUJEME.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Město Blansko
 • Město Boskovice
 • Město Jevíčko
 • Městská část Brno Kníničky
 • Město Tišnov

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Jihomoravský kraj
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zahraničí
 • Ministerstvo zemědělství