Postní almužna

Nejen věřící, ale všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

foto_postnicka (1)

Přidejte se k Postní almužně!


Popeleční středou, která letos vychází na 2. března, začíná čtyřicetidenní Postní doba.
Připojme se k výzvě papeže Františka a udělejme z letošní Popeleční středy Den postu a modliteb za mír https://www.biskupstvi.cz/2022-02-24-modleme-se-za-ukrajinu

Papírovou schránku "Postničku" si můžete vyzvednout  na začátku postní doby v kostelích v celém blanenském a boskovickém děkanátu.

 

 

 

 

Dopis o. prezidenta k postní almužně 2022

 

Více o Postní almužně

Jak funguje

Od Popeleční středy jsou ve farnostech v celém blanenském a boskovickém děkanátu připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich mohou věřící vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekli požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání si zvolí a kolik do kasiček přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu ukládat do své postničky. Na konci postu přinesete svoji postničku zpět do kostela. Dary prostřednictvím Charity pomohou lidem v nouzi.

Kde pomáhá

Sami můžete rozhodnout, komu bude výtěžek z almužny věnován. Stačí, když připíšete svoje přání do papírové schránky. Peníze putují prostřednictvím Oblastní charity Blansko k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.

Postní almužna jako duchovní cesta

„Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Díky Postní almužně můžete nejen nacházet cestu k vnitřní svobodě, ale také svoje úsilí věnovat ve prospěch druhých.

Postní almužna je tradice 

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se koná od roku 2010. (Více o předchozích ročnících zde) Podobné aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

  VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2022

foto_postnicka (4)