Nízkoprah Adamov

ZLATÁ ZASTÁVKA
SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Ve Zlaté zastávce pracujeme s dětmi a mladými lidmi, nabízíme jim zázemí a odbornou pomoc. S našimi klienty trávíme volný čas, pomáháme jim řešit jejich problémy a jsme jim nablízku v situacích, se kterými si sami neumí poradit. V prostorách klubu se mohou setkávat, hrát různé hry, účastnit se besed, ale také se připravovat do školy, učit se vařit, péct, vyrábět z různých materiálů atd.

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA

Navštivte nás:
Pondělí, čtvrtek: 9:00-12:30
Úterý, středa: 9:00-16:00
Pátek: 9:00-15:00

V terénu jsme:
Pondělí: 12:30 - 16:00
Čtvrtek: 12:30 - 17:00

KONTAKT
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 733 741 732
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Marie Dračková,  DiS.

Podrobnější informace o službě

zlata zastavka