Charitní terénní služba

Kde nás najdete

Adresa

Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou 67911

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Charitní terénní služba

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Kamil Štěcha

Registrační číslo služby
9219409

Poslání a cíle

Posláním Charitní terénní služby je poskytnout pomoc lidem žijícím rizikovým způsobem života ohroženým sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, kteří řeší svojí nepříznivou soc. situaci v důsledku ztráty materiálního a finančního zabezpečení nebo nepřiznivého zdravotního stavu.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Další informace

Posláním Charitní terénní služby je poskytnout pomoc lidem žijícím rizikovým způsobem života ohroženým sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, kteří řeší svojí nepříznivou soc. situaci v důsledku ztráty materiálního a finančního zabezpečení nebo nepřiznivého zdravotního stavu.  

Cíle služby

 • Zlepšení kvality života uživatelů
 • Prevence vyloučení uživatelů ze společnosti
 • Minimalizování sociálních rizik uživatelů
 • Orientace uživatelů v přirozeném prostředí
 • Předcházení a mírnění rizikového chování uživatelů
 • Zvládání životních událostí uživatelů vlastními silami
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Dobré rodinné vztahy uživatelů

Sociálně ohrožený člověk je pro nás ten, který pociťuje nedostatek informací, bezradnost, nezájem, nedůvěru ve vlastní schopnosti, nedostatek financí, předsudky okolí, nefungující zázemí a vztahy v rodině a sám není schopen tuto nepříznivou situaci změnit.

Přijedeme za vámi: pondělí-pátek: 7:30-11:30, 12:00-15:30
Službu poskytujeme na území ORP Blansko a Boskovice.

V jedné chvíli se můžeme věnovat 3 klientům.

Služba je poskytována uživatelům bez omezení věku.

Nabízíme a poskytujeme

 • Vyhledáváme a kontaktujeme lidi, kteří se ocitli v situaci, s níž si neumí sami poradit
 • Přijedeme za klienty kamkoliv v blanenském a boskovickém regionu, pomůžeme jim předcházet dlouhodobým problémům a řešit je
 • Poskytujeme základní sociální poradenství, pomáháme při zajištění závazků, jednání s veřejnou správou (s vyřizováním sociálních dávek, důchodů, osobních dokladů, s vyplňováním úředních tiskopisů apod.)
 • V případě zájmu zprostředkováváme kontakty na další odborníky (psycholog, právník, duchovní pomoc a sociální služby)
 • Doprovázíme naše klienty na jednání (např. s právníky, exekutory) a k lékařům, pomáháme jim vyřizovat osobní záležitosti,
 • Nabízíme sociálně terapeutické činnosti, např. v oblasti hledání zaměstnání nebo trávení volného času
 • Poskytujeme informace o rizicích spojených se současným způsobem života a pomáháme snižovat tato rizika (např. při užívání omamných látek)
 • Pomáháme lidem v kontaktu s jejich rodinami, se začleněním do společnosti, v kontaktu se školou, se sociálním prostředím

Zásady a principy poskytované služby:

 • Podporujeme lidskou důstojnost
 • Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu
 • Nehodnotíme, co si uživatel zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří jí potřebují
 • Respektujeme osobnost uživatele
 • Vytváříme takové podmínky, aby uživatelé mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat svoji vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Služba je pro klienty bezplatná a může být i anonymní

Charitní terénní služba
Terénní programy
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 731 626 173
e-mail: a.Eo4YUSXenx99e4YanBZd54Ys
vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha
identifikátor služby: 9219409
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 218
IČO: 44 99 02 60