Za koláče chceme koupit léky pro hospicové klienty
30. září 2020 Koláč pro hospic1

Za koláče chceme koupit léky pro hospicové klienty

Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic se blíží. Ve středu 7. října se dozvíte vše, co vás zajímá o hospicové péči na Blanensku hned na třech místech okresu. Po celý den od 9 hodin od rána až do doby, než dojdou koláče, budou zaměstnanci Mobilního hospice sv. Martina a další pracovníci Charity Blansko ve stáncích na ulici Rožmitálova v Blansku, na Masarykově náměstí v Boskovicích a na Masarykově náměstí v Letovicích. Můžete se jich zeptat na cokoliv z hospicové péče a přispět na nákup vybavení na tuto službu. Za váš dar dostanete již tradičně chutný koláč.

Výtěžek Koláče pro hospic v letošním roce půjde na léky pro hospic. „Za vybrané peníze bychom chtěli nakoupit hlavně léky pro hospicové pacienty, které jim uleví od bolesti, dušnosti nebo neklidu,“ doplňuje vrchní sestra mobilního hospice Hana Kudová.
Mobilní hospic sv. Martina pečuje už 10 let o klienty v posledním stádiu nemoci, kteří chtějí závěr života strávit doma se svými blízkými. Hospicový tým se o klienty po přijetí do péče stará 24 hodin denně. Umírajícímu člověku je k dispozici sociální pracovnice, psycholog, pastorační asistent, zdravotní sestra a lékař. „Mobilní hospic není jen služba, která se soustředí na zdravotní problémy. Častokrát jsou potřební i ostatní odborníci týmu, kteří pomáhají rodinám zvládat těžké chvíle i po úmrtí milující osoby,“ říká vrchní sestra hospice Hana Kudová.
Za 10 let fungování doprovodil tým mobilního hospice přes 500 klientů po celém okresu Blansko. A je čím dál žádanější. Jen v letošním roce hospicové sestry, lékařky a další pracovníci hospice pečovali o téměř 100 klientů na Blanensku a Boskovicku.
Pokud nestihne tradiční sbírku Koláč pro hospic v ulicích a chcete podpořit rozvoj hospicové péče na Blanensku, můžete přispět na našich stránkách www.charita.blansko.cz nebo poslat libovolnou částku na sbírkový účet 42 00 06 59 31/6800, var. symbol 236.
Děkujeme, že i díky vám můžeme pomáhat.

Snímek 040