Poradenství  odborníků z dotačního programu MPSV - Rodina

V rámci dotačního programu Rodina MPSV  nabízíme v OCH Blansko poradenství odborníků v rámci středisek Klub Ratolest Poradenství 2016 Ratolest.pdf a SPONA Poradenství_Spona_2016.pdf

Poděkování

Děkujeme Mateřskému centru Veselý Paleček, které pořádalo 10. 4. v Blansku akci Závody kočárků, přičemž polovina ze startovného a příspěvky dárců v celkové výši 3857,- byla věnována Azylovému domu pro matky s dětmi v Blansku. Částka bude použita na zakoupení knih a dárků pro děti.

Večer pro lidi každého věku

Srdečně vás zveme 16. 4. od 19.30 hod. do Zámeckého skleníku v Boskovicích na benefiční večer s kapelou Karlovy hračky.

Setkání pozůstalých

Zveme vás na setkání pro pozůstalé do Boskovic v úterý 26. 4. od 16 hod. v kostele sv. Jakuba.

Podpůrné setkání rodičů s dětmi s ADHD

Srdečně Vás zveme naadhd_nově duben-1.doc

Vítání jara 12.3.2016 od 10 hodin

Srdečně zveme všechny na tradiční Vítání jaraVítání jara 2016.pdf

Podpůrná setkání pro rodiče s dětmi s ADHD

Zveme rodiče na další setkání tentokrát 26.2.2016 od 16 hodin více zdeadhd_nově únor.pdf

Dětský karneval

Zveme srdečně všechny děti s rodiči na tradiční masopustní Dětský karneval, který se koná 9.2.2016 od 15,30 hodin v Dělnickém domě v Blanskukarneval 2016.pdf. Těšíme se na krásné masky!

Svatojakubská cesta

Pěkná modrá Doubravice vás ve čtvrtek 18. 2. odpoledne zve na cestovatelskou přednášku.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v Oblastní charitě Blansko činí 1 827 836 Kč.
Děkuji všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům.
Velký dík pak samozřejmě patří také všem, kdo do sbírky přispěli. Děkuji vám!

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky