Poděkování za Postní almužnu 2014

Dovolte, abychom Vám všem, kteří jste se zapojili do Postní almužny 2014, upřímně poděkovali za váš finanční dar. Děkujeme také všem kněžím za jejich podporu této postní akce ve svých farnostech a mezi věřícími.  

   Výtěžek Postní almužny v blanenském a boskovickém děkanství, kde se zapojilo 19 farností, činí 96 140 Kč.

Přehled výtěžků ve farnostech.pdf

   Z větší části výtěžku pomůžeme např. rodinám z dětmi, které jsou v tíživé životní situaci a nemají prostředky na základní potraviny. Dále podpoříme Projekt DCHB v Moldávii. Jeho záměrem je přispět ke zlepšení života lidí závislých na péči druhých posílením role a kvality sociálně zdravotní služby. Další pomoc bude směřována obětem nepokojů na Ukrajině a část výtěžku podpoří aktivity ve farnostech.

happening "Jak se žije cizincům na Blanensku" 28.5.2014

Srdečně zveme všechny občany na happening "Jak se žije cizincům na Blanensku",který se uskuteční dne 28.5.2014 od 14 hodin na náměstí Republiky v Blansku.happening_letak_CZ.pdf V případě nepříznivého počasí se happening uskuteční v Katolickém domě, Komenského 15 na Starém Blansku. Přijďte si vyzkoušet interaktivní hru jaké to je stát se cizincem v ČR. Konec akce bude v Katolickém domě,kde bude promítání o pobytu Mgr. Daniela Dvořáka v Indii.

Zahradní slavnost

Zveme vás na Zahradní slavnost, která se koná u příležitosti 20. výročí charitní pomoci zdravotně postiženým spoluobčanům v Boskovicích.

Jak dál aneb jak společně pomáhat zdravotně postiženým spoluobčanům

V letošním roce slaví Emanuel Boskovice 20 let od zahájení své činnosti. Při této příležitosti vás zveme na besedu se starostou Boskovic Jak dál aneb jak společně pomáhat zdravotně postiženým spoluobčanům.

Pěkná modrá Doubravice

Plán aktivit na duben 2014.

Pozvánka na konferenci "Život cizinců v ČR"

Oblastní Charita Blansko – Centrum "PRO“ Blansko Vás v rámci projektu „Jak se žije cizincům?“ zve 29. 4. 2014 od 9.00 do 15.00 hod. na KONFERENCI ŽIVOT CIZINCŮ V ČR pořádanou pod záštitou starosty města Blanska pana Mgr. Ivo Poláka.

Pěkná modrá Doubravice

Plán aktivit na březen 2014

Služby nabízí falešní pracovníci charity!

Ve spolupráci s Policií ČR upozorňujeme občany na možné podvodníky vydávající se na Blanensku za pracovníky Charity ČR.

Konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2014

V Oblastní charitě Blansko se v rámci Tříkrálové sbírky 2014 podařilo vybrat rekordních 1 580 948 Kč z celkového počut 387 pokladniček. Dárcům, koledníků a všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, patří velký dík!

Tříkrálová sbírka v Křesťanském magazínu

Dívejte se v neděli 12. ledna v 15:10 hod. na Křesťanský magazín na ČT 2. Poznáte tříkrálové koledníky ze Zábrdovic a jeden z podpořených projektů - Chráněné bydlení sv. Anežky pro seniory.