Linka důvěry Blansko - Telefonická krizová pomoc

Kde nás najdete

Adresa

Oblastní charita Blansko, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Linka důvěry Blansko - Telefonická krizová pomoc

Typ služby
Telefonická krizová pomoc

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Zdeňka Švancarová DiS.

Registrační číslo služby
3855771

Poslání a cíle

Posláním Linky důvěry je být kdykoliv nablízku lidem, kteří vyhledávají odbornou telefonickou pomoc, protože nemohou nebo nedokážou zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí.  Poskytnuté služby by měly vést k opětovnému začlenění uživatelů do jejich přirozeného prostředí i do společnosti. Poskytnout jim podporu, porozumění a doprovázení k překonání krizové situace a zvládnutí obtížné situace.

Cílové skupiny

osoby v krizi

Činnosti

telefonickou krizovou pomoc, komunikace s uživatelem, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poradenství

Další informace

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Posláním Linky důvěry je být kdykoliv nablízku lidem, kteří vyhledávají odbornou telefonickou pomoc, protože nemohou nebo nedokážou zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí.  Poskytnuté služby by měly vést k opětovnému začlenění uživatelů do jejich přirozeného prostředí i do společnosti. Poskytnout jim podporu, porozumění a doprovázení k překonání krizové situace a zvládnutí obtížné situace.

Cílem služby je

 • Informovaný uživatel
 • Stabilizovaný uživatel
 • Zorientovaný uživatel
 • Uživatel, který ví, jak řešit svoji situaci

Proč k nám zavolat?

V životě člověka mohou nastat situace, se kterými si neví rady nebo je jednoduše potřebuje „probrat“ s někým nezaujatým.

Nejčastější důvody telefonického kontaktu

 • Osamělost
 • Ztráta smyslu života
 • Partnerské, rodinné vztahy
 • Nemoc volajícího, nemoc v rodině
 • Ztráta zaměstnání
 • Alkohol, drogy, jiné závislosti
 • Domácí násilí

Jak pomáháme

 1. Telefonickou krizovou pomocí – rozhovor s krizovým pracovníkem je nejdůležitějším nástrojem při poskytování služby. Pracovník zjistí zakázku uživatele, zmapuje situaci a společně hledají, jaké kroky by se daly podniknout v jeho situaci.
 2. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pracovník poskytuje uživateli základní informace, kam se může dále se svým problémem obrátit a současně poskytuje uživateli kontakty na jiné služby a instituce lékaře, psychology apod.

Konkrétní informace pro zájemce o službu

 • Služba je anonymní, v anonymitě zůstává volající i pracovník linky
 • Časové vymezení telefonické krizové intervence v rámci jednoho hovoru je max. 60 minut
 • Volající má možnost kdykoliv hovor ukončit
 • Služba je poskytovaná nonstop
 • V jednom okamžiku se můžeme věnovat pouze jednomu klientovi
 • Pouze se souhlasem uživatele je možné zprostředkovat další následnou péči
 • V případě ohrožení života se vždy pokoušíme volajícího zachránit a voláme složky IZS
 • Volající a služba Linky důvěry Blansko mezi sebou uzavírají ústní smlouvu
 • V případě nespokojenosti s průběhem hovoru si volající může stěžovat buď telefonicky (v dohodnutém termínu) nebo dopisem (na kontaktní adresu služby)

Naše zásady

 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, nabízíme lidský a profesionální přístup
 • Zaručujeme důvěrnost sdělení – bez souhlasu uživatele neposkytujeme třetí osobě žádné informace o volajícím

Služba je poskytována zdarma, uživatel platí cenu běžného telefonického hovoru.

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ FORMOU E-MAILOVÉ KORESPONDENCE

Při hledání pomoci, podpory a informací v obtížné životní situaci můžete využít našeho internetového poradenství formou e-mailové korespondence. Dotaz zadejte pomocí FORMULÁŘE nebo pošlete přímo na e-mail: pomoc@blansko.charita.cz. Na vaše dotazy odpovíme do tří pracovních dnů.

Linka důvěry Blansko – Telefonická krizová intervence
NONSTOP: 516 410 668, 737 234 078
kontaktní adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
e-mail: soslinka@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Zdeňka Švancarová, DiS.
identifikátor služby: 3855771
bankovní připojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 210
IČO: 44 99 02 60