Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

Kde nás najdete

Adresa

Soukopovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou 67911

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

Typ služby
Týdenní stacionáře

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Hana Tenorová

Registrační číslo služby
8427601

Poslání a cíle

Posláním týdenního stacionáře je od pondělí do pátku poskytnout pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností. Dopomáhat jim s péčí, udržením či získáváním dovedností a návyků, které napomohou jejich sociálnímu začleňování.
Chceme umožnit rodinám, které pečují o svého blízkého člena s mentálním a kombinovaným postižením žít pohodlný život a zároveň podpořit setrvání člověka s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v jeho přirozeném sociálním prostředí s rodinou.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu

Další informace

Posláním týdenního stacionáře je od pondělí do pátku poskytnout pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností. Dopomáhat jim s péčí, udržením či získáváním dovedností a návyků, které napomohou jejich sociálnímu začleňování.

Cíle služby

 • Uživatel co nejvíce soběstačný a samostatný
 • Uživatel zapojený do nácviků běžných činností života
 • Uživatel zapojený do aktivit a je součástí společnosti
 • Uživatel je v kontaktu s ostatními uživateli

Provoz služby týdenního stacionáře je od pondělí od 7:00 ráno do pátku do 17:00 hodin odpoledne po celý rok.
Kapacita týdenního stacionáře je 9 uživatelů.

Konkrétní informace pro zájemce o službu
Služba je zaměřena na podporu sociálních kontaktů, získání sociálních dovedností v kolektivu lidí s podobným postižením a na možnost využití znalostí a dovedností v běžném životě, posilování vlastního sebevědomí, získání či udržování získaných dovedností při zachování rodinných vztahů a vazeb.

Služba je určena pro osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením a s poruchami autistického spektra, kteří dosáhli 15 roku věku do 64 let.
Služba je určena především uživatelům z okresu Blansko a okolí.

Do služby nemůžeme přijmout

 • Osoby, kteří jsou trvale upoutány na lůžko či invalidní vozík
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje specifickou zdravotní péči
 • Osoby trpící duševní poruchou
 • Osoby trpící infekčním onemocněním
 • Osoby, které vážně narušují společné soužití ve stacionáři (agresivita, nedodržení vnitřních pravidel)
 • Osoby, kterým nejsme schopni naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální a materiální vybavení

Zásady služby

 • Respektování volby a potřeb uživatele
 • Maximální individuální přístup k uživateli
 • Podpora lidské důstojnosti a sebevědomí
 • Princip partnerství a spolupráce
 • Profesionální přístup, týmová práce
 • Podpora a zachování rodinných vazeb

Služba je poskytovaná za úhradu
Výše úhrad za poskytované sociální služby se řídí § 73 zákona č. 108/2006 Sb., a § 13 vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení pro zájemce o službu
Žádost o službu.pdf
Emanuel Příloha č 2 - Ceník-platný k 1.1.2020.pdf

Emanuel Doubravice – Týdenní stacionáře
Soukopovo náměstí 453, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 739 389 226, tel.: 739 389 165 (vedoucí zařízení)
email: emanuel.doubravice@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Hana Tenorová
zařízení poskytovatele: Emanuel Doubravice
identifikátor služby: 8427601
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 216
IČO: 44 99 02 60