Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

Kde nás najdete

Adresa

U Lázní 1734, Boskovice 68001

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

Typ služby
Centra denních služeb

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Alice Fialová

Registrační číslo služby
164 2122

Poslání a cíle

Posláním naší sociální služby je poskytnout denní pobyt lidem s mentálním a kombinovaným postižením středního až těžkého stupně z Boskovic a jejich okolí.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu

Další informace

Posláním naší sociální služby je poskytnout denní pobyt lidem s mentálním a kombinovaným postižením středního až těžkého stupně z Boskovic a jejich okolí a pomoci s udržením a rozvojem jejich osobnosti.

Cílem Centra denních služeb je pomoc při rozvíjení osobnosti uživatele, jeho schopností a dovedností s ohledem na jeho specifické potřeby, podpora při upevňování jeho hygienických návyků, vedení uživatele k samostatnosti, zvyšování jeho sociální adaptability a zdokonalování prvků komunikace.

Jsme tu pro lidi s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením středního až těžkého stupně ve věku od 7 do 64 let.

Do centra denních služeb můžeme přijmout 10 klientů.

Provozní doba: od pondělí do pátku: 7.00 -17.00

V rámci pravidelných týdenních činností si uživatelé mohou vybírat z této nabídky aktivit

 • Hry a aktivity pro rozvoj osobnosti
 • Společenské hry
 • Činnosti pro rozvoj jemné motoriky
 • Sportovní a pohybové aktivity
 • Účast na hudebních a sportovních soutěžích
 • Výtvarná činnost

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektování práv uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti uživatelů
 • Individuální přístup ke každému uživateli
 • Posilování sociálního začleňování
 • Jednání v zájmu uživatelů

Služba poskytujeme za úhradu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění.
CENIK_Emanuel Boskovice.pdf

Emanuel Boskovice
Centra denních služeb
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
mob.: + 420 737 230 850
tel.: +420 516 454 604
email: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Alice Fialová
Identifikátor služby: 1642122
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 206
IČO: 44 99 02 60