Mobilní hospic sv. Martina - Domácí hospicová péče

Kde nás najdete

Adresa

Sadová 2, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Mobilní hospic sv. Martina - Domácí hospicová péče

Typ služby
Mobilní hospicová péče

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Cílové skupiny

všichni

Další informace

Poslání Mobilního hospice sv. Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.
Na péči se podílí tým kvalifikovaných pracovníků, kteří se snaží uspokojit všechny potřeby uživatelů. Službu zabezpečují zdravotní sestry, lékaři, psycholožka, sociální pracovnice a pastorační asistent.

Cílem Mobilní hospice sv. Martina je umožnit klientům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, odstranit nežádoucí projevy nemoci a obklopit umírajícího člověka a jeho rodinu láskou, péči a komfortem.

Služba je dostupná nepřetržitě 24hodin denně, po celém okrese Blansko.

Kapacita Mobilního hospice je 10 klientů v jednom čase. Ročně se věnujeme až 100 rodinám.

Jsme tu pro

 • Lidi všech věkových kategorií s vážnou nemocí, které nechtějí se svou nemocí zůstat sami
 • Rodinné příslušníky a pečující osoby, které potřebují podporu, aby nezvyklou a náročnou situaci zvládli

Konkrétní informace pro zájemce o službu
Službu Mobilního hospice zavádíme u klientů na žádost lůžkového zařízení, praktického lékaře nebo paliativní ambulance. Služba mobilního hospice se soustředí na úlevu či odstranění nežádoucích projevů nemoci.

Prostřednictvím hospicového týmu nabízíme a poskytujeme

 • Zdravotní sestry u klientů v jejich domácím prostředí provádějí zdravotnické úkony dle ordinací lékaře mobilního hospice:
  • Aplikace injekcí při bolestech, úzkosti, nevolnosti
  • Podání infuzní terapie při dehydrataci nebo nemožnosti příjmu tekutin
  • Péče o stomie, tracheostomie, břišní a hrudní drény, PEGY
  • Péče o speciální žilní katetry – porty, PICC katetry
  • Péče o dekubity, operační rány
 • Psycholog mobilního hospice poskytuje psychologické konzultace v rodinách klientů a je k dispozici i rodinným příslušníkům
 • Sociální pracovník pomáhá při vyřizování různých příspěvků (na péči, na bydlení...)
 • V případě zájmu nabízíme návštěvu pastoračního asistenta v domácnosti klientů

Ke každému klientovi a jeho rodině přistupujeme důstojně, ctíme jeho názor, přání a potřeby.

Zdravotní péče je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění. Nezdravotní složky péče, koordinace a dokrytí nákladů spojených s provozem je zpoplatněna částkou 100kč/den.

Ke stažení pro zájemce o službu
žádost o mobilní hospic.pdf
žádost o mobilní hospic.doc

Mobilní hospic svatého Martina
Domácí hospicová péče

Sadová 2, 678 01Blansko
tel.: +420 516 410 825
mob.: +420739 328 236
e-mail: mobilni.hospic@blansko.charita.cz
vedoucí Útvaru zdravotní péče: Bc. Radka Kuncová
vrchní sestra Mobilního hospice: Hana Kudová
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 236
IČO: 44 99 02 60