Charitní pečovatelská služba Blansko

Kde nás najdete

Adresa

Sadová 2, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní pečovatelská služba Blansko

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Anna Kalová

Registrační číslo služby
2826680

Poslání a cíle

Poslání
Charitní pečovatelská služba Blansko je terénní služba poskytující péči po celém okrese Blansko, jejímž posláním je pomáhat v domácnostech osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, i rodinám s dětmi, a to v těch úkonech, které nezvládají vlastními silami a potřebují tak pomoc jiné fyzické osoby.  

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

zapůjčení jídlonosičů

Další informace

Poslání
Charitní pečovatelská služba Blansko je terénní služba poskytující péči po celém okrese Blansko, jejímž posláním je pomáhat v domácnostech osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, i rodinám s dětmi, a to v těch úkonech, které nezvládají vlastními silami a potřebují tak pomoc jiné fyzické osoby.  

Cílem Charitní pečovatelské služby Blansko je spokojený klient využívající jednotlivé úkony dle svých individuálních potřeb.

Přijedeme za Vámi: denně včetně víkendů a svátků 7:00-20:00
Provozní doba kanceláře v Blansku: pondělí-pátek: 7:00-15:30 (přestávka od 12:00 do 12:30)
Péči poskytujeme v domácnostech klientů po celém okresu Blansko.
Okamžitá kapacita služby je 18 klientů, průměrná denní kapacita 190 klientů.

Jak konkrétně pomáháme
Po vyhodnocení nepříznivé sociální situace a potřebnosti uzavřeme vzájemnou smlouvu o rozsahu a průběhu péče. Pečovatelka dojede ke klientům domů, kde pomáhá s běžnou péčí o ně samotné a o jejich domácnost. Jedná se například o pomoc s hygienou, podáváním jídla a pití, pomoc s oblékáním a také při samotném pohybu nebo přesunu na vozík či lůžko. Do domácností dovážíme stravu, zajišťujeme její úklid a údržbu. Pereme, žehlíme, nakupujeme a vyřizujeme běžné pochůzky. Také doprovázíme klienty k lékaři či na jiné instituce.

Zásady poskytování služby

  • Individuální přístup
  • Respektování
  • Profesionalita
  • Podpora soběstačnosti

Služba je poskytovaná za úhradu. Klient platí na konci měsíce hodiny skutečně poskytnuté péče podle výše úhrad vyplývající z vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., § 6.

Ke stažení pro zájemce o službu
INFORMACE PRO KLIENTY A PRAVIDLA SLUŽBY.pdf
VÝŠE ÚHRADY CHPS .pdf
ŽÁDOST CHPS.pdf
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ..pdf

Charitní pečovatelská služba Blansko
Sadová 149/2, 678 01 Blansk
tel.: 516 410 825, mob.: 737 230 852
e-mail: chps@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Anna Kalová
identifikátor služby: 2826680
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100
IČO: 44 99 02 60