Dobrovolnické centrum Oblastní charity Blansko

Kde nás najdete

Adresa

Komenského 19, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Blansko

Typ služby
Dobrovolnické centrum

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

všichni

Činnosti

koordinace činnosti dobrovolníků

Další informace

Dobrovolnické centrum koordinuje činnost dobrovolníků za účelem rozvoje služeb poskytovaných Charitou ČR. Dobrovolník svobodně dává část svého času, energie a schopností k vykonávání určité činnosti ve prospěch druhých. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale získává dobrý pocit z pomoci ostatním.

Dobrovolníci pomáhají v rámci sbírkových a charitativních akcí pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Podle zaměření služeb oblastní charity se zájemci o dobrovolnictví mohou podílet na:

  • aktivitách farností a farních charit
  • jednorázových dobročinných akcích
  • pomoci nemocným a starým lidem v domácnostech, v domovech pokojného stáří
  • pomoci bezdomovcům
  • pomoci matkám s dětmi v tísni
  • pomoci tělesně postiženým
  • pomoci v poradnách pro lidi v tísni
  • sbírkách pro potřebné
  • Tříkrálové sbírce