Noclehárna pro muže Blansko

Kde nás najdete

Adresa

Luční 10, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Noclehárna pro muže Blansko

Typ služby
Noclehárny

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Jiří Papiž

Registrační číslo služby
5317909

Poslání a cíle

Posláním sociální služby Noclehárna pro muže Blansko je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora mužům bez domova (bez přístřeší) a to zejména vytvořit jim podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování

Další informace

Posláním sociální služby Noclehárna pro muže Blansko je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora mužům bez domova (bez přístřeší) a to zejména vytvořit jim podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Cíl poskytované služby

 • Zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí
 • Snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života
 • Vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci při řešení jeho stávající nepříznivé situace
 • Zlepšení podmínek směrem k důstojnému životu – dodržování hygieny (sprchování, čistý oděv)
 • Vedení uživatele k soběstačnosti v hygieně

Důležité informace

 • Cílovou skupinou jsou muži starší 18 let v nepříznivé sociální situaci nebo touto situací ohrožení,
  kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami
 • Noclehárna je přednostně určena osobám s trvalým pobytem v Blansku a v okrese Blansko,
  v případě volné kapacity může o ubytování požádat každý občan ČR, případně i cizinec
 • Provozní doba noclehárny je od 20 do 8 hodin. Mimo tuto dobu je uzavřena
  Ubytováváme od 20 do 22 hodin (výjimku povolujeme mužům vracejícím se ze zaměstnání)
 • Služba je poskytována celoročně včetně státních svátků

Konkrétní informace pro zájemce o službu

 • Nabízíme mužům bez domova nocleh na celkem 15 lůžkách
 • Při prvním kontaktu je podána zájemci základní informace o nabízené sociální službě, zjišťováno, zda spadá do cílové skupiny – jednání se zájemcem o sociální službu. Je zaznamenáno, které základní činnosti chce využívat. Vyplněním evidenčního listu a jeho podepsáním zájemcem a stranou poskytovatele je stvrzena spolupráce mezi oběma stranami a zájemce se stává uživatelem sociální služby
 • Ubytování poskytujeme v zásadě na jednu noc. V případě potřeby (tj. přetrvávající neexistence přístřeší) je možné dohodnout ubytování nejdéle na dobu 3 měsíců, maximálně však po dobu platnosti ústní smlouvy po dobu 12 měsíců nebo do konce kalendářního roku (co nastane dříve). Po ukončení ubytování v rámci platnosti ústní smlouvy může být uživatel, splňuje-li podmínky pro ubytování, přijat opakovaně
 • Doba nočního klidu je od 22:30 do 6:30. Do 22:30 hodin mohou uživatelé pobývat v šatně či kulturní místnosti a mají možnost uvařit si čaj, kávu nebo ohřát si jídlo
 • Budíček v noclehárně je stanoven na 6:30 hod
 • Do zařízení nesmí být vnášen alkohol, drogy nebo jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty. Kouření je v celém objektu noclehárny zakázáno. Uživatelé mohou kouřit venku před budovou na určeném místě
 • Na noclehárně nejsou povoleny návštěvy

Pracovníci ve své službě respektují a uplatňují zejména tyto zásady

 • Individuální a partnerský přístup
 • Respektování volby uživatelů
 • Profesionalita a mlčenlivost
 • Důstojnost a hodnota každého člověka

Na noclehárně se platí poplatek zahrnující zapůjčení čistého nočního prádla, lůžkovin, mýdla, ručníku a potřeb na holení, praní a další provozní náklady.
Poplatek činí v současné době 50 Kč za noc.

Noclehárna pro muže Blansko
Lužní 10, 678 01 Blansko
mob.: 605 886 936
e-mail: nocleharna@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Jiří Papiž
bankovní spojení: 15635-631/0100, VS 215
identifikátor služby: 5317909
IČO: 44 99 02 60