Denní centrum Nová naděje

Kde nás najdete

Adresa

Sadová 2, Blansko 67801

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Denní centrum Nová naděje

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
PhDr. Miroslava Přibylová

Registrační číslo služby
4841959

Poslání a cíle

Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora lidem bez přístřeší nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabízíme zázemí, podmínky pro hygienu a stravu a sociální poradenství.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora lidem bez přístřeší nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabízíme zázemí, podmínky pro hygienu a stravu a sociální poradenství.

Naším cílem je podporovat uživatele v řešení nepříznivé situace, tj. uživatele směřující k pozitivní změně.

Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami.


Nepříznivou sociální situací je

 • Ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů
 • Hmotná nouze
 • Návrat z výkonu vazby
 • Návrat z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče

Navštivte nás: Po-Pá: 7:30-11:30, 12:30-15:30

Kapacita: v jeden okamžik u nás může být 10 uživatelů

Co nabízíme

 • Jednoduché jídlo a nápoje
 • Možnost osobní hygieny
 • Ošacení
 • Základní sociální poradenství
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (pomoc při jednání s úřady)
 • Pomoc při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při obstarávání dokladů, sociálních dávek aj.)
 • Zprostředkování návazných služeb
 • Zřízení doručovací adresy

Konkrétní informace pro zájemce o službu
Při prvním kontaktu (např. telefonickém nebo osobním) podáme zájemci základní informace o nabízené sociální službě, zjišťujeme, jestli spadá do cílové skupiny apod. Domluvíme s ním, které základní činnosti služby chce využívat. Uživatelem sociální služby se zájemce stává na základě ústní smlouvy. Po vyplnění evidenčního listu a jeho podepsáním zájemcem a stranou poskytovatele se stvrzuje vzájemná spolupráce na řešení nepříznivé situace uživatele.
Do zařízení nesmí být vnášen alkohol, drogy nebo jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty. V objektu je zakázáno kouření. Uživatelé mohou kouřit venku před budovou na určeném místě.

Zásady služby

 • Individuální přístup k uživatelům
 • Respektujeme volbu uživatele
 • Zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • Bezplatnost služby
 • Informujeme uživatele o jejich právech

Služba je poskytována bezplatně.

Denní centrum Nová naděje
nízkoprahová denní centra

Sadová 149/2, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 412 137
e-mail: dennicentrum@blansko.charita.cz
vedoucí služby: PhDr. Miroslava Přibylová
identifikátor služby: 4841959
zařízení poskytovatele: Stará fabrika Blansko
bankovní spojení: 15635631/0100 VS 224
IČO: 44 99 02 60