Chráněné bydlení Betany Boskovice

Kde nás najdete

Adresa

Dukelská 708, Boskovice 68001

Na koho se můžete obrátit

Mgr. David Zachoval

Tel.: 731 595 968 E-mail: Z8IsUWp7YaBFR-4WH9yk4cagT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Chráněné bydlení Betany Boskovice

Typ služby
Chráněné bydlení

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. David Zachoval

Registrační číslo služby
6198998

Poslání a cíle

Poslání
Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí samostatně bydlet. Poskytujeme jim individuální podporu a péči spojenou s ubytováním.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Poslání
Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí samostatně bydlet. Poskytujeme jim individuální podporu a péči spojenou s ubytováním.

Cílem služby je uživatel, který žije samostatný život co nejvíce podobný životu jeho vrstevníků.

Službu chráněného bydlení poskytujeme klientům s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením od 18 do 64 let věku s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji. Službu neposkytujeme lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko.
Naše služba je tu pro lidi, kteří chtějí samostatně bydlet, ale nemají podporu svého okolí se na to připravit.

Službu poskytujeme nepřetržitě
Kapacita služby je 10 klientů

Další cíle služby

 • Uživatel zvládá sebeobsluhu a péči o domácnost. Cílem je maximální samostatnost uživatele.
 • Uživatel je v kontaktu s okolním světem, udržuje kontakt s blízkými a využívá veřejné služby.
 • Uživatel se realizuje podle svých přání a možností.

Uživatelům dále nabízíme

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování konktatu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Základní sociální poradenství

Zásady poskytování služby

 • Přiměřená komunikace – s uživateli komunikujeme v souladu s jejich komunikačními schopnostmi a dovednostmi.
 • Diskrétnost – k uživatelům přistupujeme s ohledem a taktností, respektujeme jejich intimitu
 • Rovnost – všichni uživatelé mají stejné právo na individuální pomoc a podporu vycházející z jejich potřeb
 • Spolupráce – dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli. Uživatele zapojujeme do rozhodování a plánování průběhu služby, vysvětlujeme důvody, hledáme kompromisy.

Služba je poskytována za úhradu
Úhrady za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Stanovení úhrady za službu je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

Materiály ke stažení:


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SOC. SLUŽBY.pdf
VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE KE ZDRAVONÍMU STAVU ŽADATELE.pdf
VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.pdf
PRŮVODCE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU CHB.pdf

Chráněné bydlení Betany Boskovice
Dukelská 708, 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí služby: Mgr. David Zachoval
tel.: 516 452 147, mob: 604 939 422, 731 595 968
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
identifikátor služby: 6198998
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 209
IČO: 44 99 02 60