Charitní poradna - Odborné sociální poradenství

Kde nás najdete

Adresa

U Lázní 1734, Boskovice 68001

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Charitní poradna - Odborné sociální poradenství

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Kateřina Korbelová DiS.

Registrační číslo služby
6343505

Poslání a cíle

Posláním Charitní poradny je být tu pro lidi v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc, podporu a radu.

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace

Posláním Charitní poradny je tu být pro lidi v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc, podporu a radu.

Aktuality
Charitní poradna Boskovice obdržela spolu s ostatními poradnami Diecézní charity Brno akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k sepisu a podání insolvenčních návrhů. Podrobnější informace lze získat v poradně, nebo na stránkách ministerstva https://sako.justice.cz/

Cíle služby

 • Klient, který bude informovaný o svých právech a dalších okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace
 • Klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace
 • Klient, který může setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí
 • Klient, který získal dovednost a schopnost řešit svoji situaci vlastními silami
 • Klient, který bude dle svých individuálních potřeb začleněn do svých přirozených sítí a vazeb (rodina, společenství, komunita s využitím podpory a spolupráce s místními institucemi, státními i nestátními organizacemi)

Navštivte nás:

V Boskovicích, U Lázní 1734 (bezbariérový přístup)
pondělí                7:00-11:30, 12:30-18:00
úterý                    7:00-12:00
středa                  7:00-11:30, 12.30-17:00
čtvrtek                 7:00-11:30, 12:30-15:00
pátek                   7:00-12:00

V Blansku, Komenského 19 (bezbariérový přístup)
pondělí       13:00-16:00
úterý           7:30 - 12:00
středa         8:00-11:30, 12:30-14:30
čtvrtek        7:30-12:30

V Letovicích, Nová 71/1 (Kulturní dům - první patro - není bezbariérový přístup)
středa         13:30-16:00

Přijedeme za Vámi (po předchozí domluvě):
čtvrtek        13:00 - 15:00
pátek          8:00 - 12:00

Poradna má tři pracoviště. Vzhledem k tomu, že v této sociální službě pracují v jednu chvíli max. 4 pracovnice, je možné zároveň pracovat s maximálně čtyřmi klienty. Setkání trvá 1 hodinu. Posledního klienta přijme pracovník maximálně jednu hodinu před koncem provozní doby.
Vzhledem k vytíženosti pracovnic je vhodné a velmi doporučujeme se telefonicky, e-mailem nebo osobně objednat. Děkujeme.

Službu poskytujeme občanům ČR i cizincům od 18 let.
Poradna je především určena pro občany Jihomoravského kraje.

Naše služba nabízí sociální a právní poradenství v těchto oblastech

 • Orientace ve Vaší aktuální situaci
 • Orientace v sociálních systémech
 • Sociální dávky a služby
 • Sociální pojištění
 • Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení a hospodaření 
 • Rodinné právo
 • Majetkoprávní vztahy
 • Dluhy a exekuce
 • Zdravotnictví
 • Školství a vzdělávání
 • Ochrana spotřebitele
 • Práva obětí a pachatelů trestných činů
 • Lidská a občanská práva a právní systém ČR

Zásady Charitní poradny

 • Služba zachovává lidskou důstojnost všech zúčastněných osob
 • Služba vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle a vede k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život
 • Služba podporuje rozvoj samostatnosti klientů a posiluje jejich sociální začleňování
 • Služba zohledňuje oprávněné zájmy klientů
 • služba je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob
 • Služba je nezávislá na politických stranách a ideologiích
 • Služba ze strany zaměstnanců vychází z respektu k lidské osobě
 • Klient má právo ptát se na postoje a přesvědčení zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen
 • Klient má právo mít a vyjádřit svoje postoje a přesvědčení
 • Služba je založena na důvěrnosti sdělení – bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti
 • Služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci

Služba je poskytována bezplatně.

Charitní poradna
Odborné sociální poradenství

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 411 583
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.
identifikátor služby: 6343505
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 208
IČO: 44 99 02 60