Poslání

Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc a podpora lidem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Naše poslání realizujeme prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb, krizovou a humanitární pomocí a dalšími aktivitami.

Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, lidem bez domova, ohroženým dětem a mládeži, rodinám, matkám, které ztratily domov a dalším lidem, kteří naše služby potřebují.
Klientům poskytujeme pobytové služby, nabízíme pomoc v našich střediscích, jezdíme za nimi domů nebo do míst, kde se cítí bezpečně.

pecovatelska3