Historie

Charita Blansko jako regionální zařízení vznikla 1. 12. 1992. Samotná Oblastní charita Blansko byla zřízena s platností od 1. 2. 1994. Je jednou z deseti oblastních charit Diecézní charity Brno.

Na počátku svého vzniku organizovala Oblastní charita Blansko především ošetřovatelské a pečovatelské aktivity a sbírku šatstva pro země bývalé Jugoslávie. V roce 1993 oficiálně zahájila Domácí péči - Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a započala sociálně právní a psychologické poradenství. V listopadu 1994 svoji činnost započal Městský penzion v Blansku – Domov pokojného stáří a Oblastní charita Blansko byla pověřena obstaráváním služeb pro jeho obyvatele. V témže roce byl zahájen provoz stacionáře Emanuel v Boskovicích a rok na to byl otevřen Domov pro matku a dítě v Boskovicích.

Oblastní charita Blansko organizovala pomoc při povodních v roce 1997 a také zahájila provoz Linky důvěry. Během roku 1999 bylo otevřeno nízkoprahové centrum Zlatá zastávka v Adamově. V roce 2000 začala realizace projektu Modelové bydlení v Betany Boskovice a svoji činnost zahájil stacionář pro psychicky nemocné Pěkná modrá. V létě 2002 byla opět potřeba pomoci při povodních a byl otevřen dům krizové intervence Okno dokořán. Následující rok došlo k otevření zařízení Noclehárna pro muže bez přístřeší.

Od 1. 1. 2004 bylo zřízeno nové středisko s názvem Magdala pro oběti obchodování s lidmi a oběti nucené prostituce. Přesně rok poté bylo založeno středisko SPONA pro pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv. 1. 8. 2005 bylo vybudováno středisko Pracovní rehabilitace pro integraci sociálně vyloučených uživatelů do místní komunity a k jejich pracovnímu uplatnění. V roce 2006 rozhodlo Zastupitelstvo města Blanska o transformaci služeb Penzionu na Pečovatelskou službu Města Blansko a tímto usnesením přestal existovat od 1. 1. 2007 Domov pokojného stáří Blansko.

Připraveni do akce