Milostivé léto v Charitě Blansko

052942_Charita_MilostiveLeto_1500x500_Tw_Cover_CZ

O co se jedná?

Jedná se o období (01.09.2022 – 30. 11. 2022), kdy můžou lidé využít šance zbavit se dluhů u veřejnoprávních institucí.
Během tohoto období má dlužník (povinný) v exekučním řízení možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu s poplatkem ve výši 1.815,- Kč. Pokud tak učiní v exekucích vedených pro „veřejnoprávní dluh“, bude exekuce ukončena splněním, dlužník tedy nebude muset platit další příslušenství závazku.

Kdy využít této možnosti?

Řízení – Vedené soudním exekutorem
Charakter dluhu – „Veřejnoprávní“       
Dluhy vůči veřejné správě, nejčastěji:
Česká republika, kraj, obec, městská část, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, státní nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas a televize a jiné subjekty s většinovou veřejnou majetkovou účastí, např. dopravní podniky, nemocnice či společnost ČEZ, včetně pokut.

Obecně lze říct, že akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Kdy nelze využít této možnosti?

Řízení - Insolvenční řízení (osobní bankrot; Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Nelze využít u dluhů vzniklých z úvěrů a hypoték, či jiných finančních produktů.

Možnost se nevztahuje na výživné ze zákona, náhradní výživné, náhradu škody způsobené na zdraví.Dále se nevztahuje na peněžité tresty a jiné majetkové sankce, které byly uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Zbavte se dluhů u veřejnoprávních institucí

poradna_orez

Zdarma vám pomůže Charitní poradna - Odborné sociální poradenství


Milostive leto_web