Dobrovolníci pro koronakrizi

Aktuálně vytváříme databázi dobrovolníků a pracovníků, kteří mohou pomoci v Charitě Blansko při koronakrizi.

Máte čas a chcete nám pomoci v sociálních a zdravotních službách při zvládání koronakrize?
Vyplňte formulář a my se v případě potřeby ozveme s konkrétními informacemi.

Koordinátorka dobrovolníků:
Vladěna Jarůšková
mob.: 733 628 106
e-mail: vladena.jaruskova@blansko.charita.cz

Registrace dobrovolníků a pracovníků na DPP

Hledáme dobrovolníky a pracovníky na DPP, kteří se aktivně zapojí do pomoci při mimořádné události spojené s COVID-19.
❤️  Z preventivních důvodů zatím mapujeme lidi, kteří by mohli pomoci:
 
 
  • V azylových domech pro matky s dětmi (doučování, péče atd.) 
  • Ve službách pro lidi bez domova
  • Ve službách pro lidi s mentálním postižením (volnočasové aktivity, péče atd.) 
  • Jako pečovatelky (úklid, nákup, podávání jídla atd.) 
  • Ve zdravotních službách (v Mobilním hospici sv. Martina, v Domácí zdravotní péči)

Je možné, že budeme potřebovat třeba zdravotní sestru, lékaře, sociálního pracovníka, řidiče.
Prosíme napište, jaké dovednosti nám můžete nabídnout.

Souhlasím s tím, aby Oblastní charita Blansko (dále jen „správce“) zpracovával uvedené osobní údaje pro účely vedení evidence a uzavření dohody o dobrovolnické službě. Správce se zavazuje neposkytovat osobní údaje dobrovolníka třetím osobám.

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.