Kontakty

Linka důvěry Blansko - Telefonická krizová pomoc

Tel.: 516 410 668, 737 234 078
Oblastní charita Blansko, Blansko, 678 01
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: telefonickou krizovou pomoc, komunikace s uživatelem, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poradenství
Fakultativní služby: NE

Posláním Linky důvěry je být kdykoliv nablízku lidem, kteří vyhledávají odbornou telefonickou pomoc, protože nemohou nebo nedokážou zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí. Poskytnuté služby by měly vést k opětovnému začlenění uživatelů do jejich přirozeného prostředí i do společnosti. Poskytnout jim podporu, porozumění a doprovázení k překonání krizové situace a zvládnutí obtížné situace.

Cílem služby je

 • Informovaný klient
 • Stabilizovaný klient
 • Zorientovaný klient
 • Klient, který ví jak řešit svoji situaci

Nabízíme

 • Okamžitou pomoc v akutní krizi
 • Podporu a porozumění v těžkých životních situacích
 • Telefonickou krizovou intervenci (společně s klienty hledáme cestu z krize)
 • Profesionální, nestranný a lidský přístup
 • Vyhledání důležitých informací a kontaktů

Jak pomáháme

 1. Telefonickou krizovou pomocí – rozhovor s krizovým pracovníkem je nejdůležitějším nástrojem při poskytování služby. Pracovník zjistí zakázku klienta, zmapuje situaci a společně hledají, jaké kroky by se daly podniknout v jeho situaci.
 2. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pracovník poskytuje klientovi základní informace, kam se může dále se svým problémem obrátit a současně poskytuje klientovi kontakty na jiné služby a instituce, na lékaře, psychology apod.

Konkrétní informace pro zájemce o službu

 • Služba je anonymní, v anonymitě zůstává volající i pracovník linky
 • Časové vymezení telefonické krizové intervence v rámci jednoho hovoru je max. 60 minut (nejedná se o nárokovanou dobou hovoru)
 • Pracovník Linky důvěry určuje proces hovoru (drží limit hovoru, vede kroky k naplnění zakázky, určuje, zda byla naplněna zakázka hovoru)
 • Opakovaně volající klienti mohou být limitováni počtem hovorů denně, nebo časově
 • Volající má možnost kdykoliv hovor ukončit
 • Služba je poskytovaná nonstop
 • V jednom okamžiku se můžeme věnovat pouze jednomu klientovi
 • Pouze se souhlasem klienta je možné zprostředkovat další následnou péči
 • V případě ohrožení života se vždy pokoušíme volajícího zachránit a voláme složky IZS
 • Volající a služba Linky důvěry Blansko mezi sebou uzavírají ústní smlouvu
 • V případě nespokojenosti k poskytované službě má volající právo podat stížnost: Způsob vyřizování stížnosti.pdf

Naše zásady

 • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, nabízíme lidský a profesionální přístup
 • Zaručujeme důvěrnost sdělení – bez souhlasu klienta neposkytujeme třetí osobě žádné informace o volajícím

Služba je poskytována zdarma,klient platí cenu běžného telefonického hovoru.

Pravidla služby pro odmítnutí uzavření smlouvy nebo odmítnutí dalšího jednání se zájemcem o službu

 • Zneužití linky za účelem sexuálního uspokojení (pracovník může za těchto okolností hovor ukončit)
 • Vulgární, hrubé vyjadřování, urážky a slovní napadání pracovníka (pracovník může hovor po upozornění ukončit)
 • Podnapilost či jiná intoxikace klienta
 • Nemožnost dorozumět se s volajícím (volajícímu není rozumět)
 • Volající nespadá do cílové skupiny služby (osoby v krizi)
 • Naplnění zakázky (stanoveného cíle hovoru)
 • Poskytovatel nemůže naplnit zakázku klienta (překročení kompetenci služby - např. zájem o dlouhodobou terapii, zakázka nespadá svým obsahem do služeb krizové intervence atd.)
 • Uplynutí časového intervalu pro poskytnutí služby
 • Při opakovaném porušování pravidel může poskytovatel ukončit klientovi službu až na dobu 6 měsíců

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ FORMOU E-MAILOVÉ KORESPONDENCE

Při hledání pomoci, podpory a informací v obtížné životní situaci můžete využít našeho internetového poradenství formou e-mailové korespondence. Dotaz zadejte pomocí FORMULÁŘE nebo pošlete přímo na e-mail: pomoc@blansko.charita.cz. Na vaše dotazy odpovíme do tří pracovních dnů.

Linka důvěry Blansko – Telefonická krizová intervence
NONSTOP: 516 410 668, 737 234 078
kontaktní adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
e-mail: soslinka@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Zdeňka Švancarová, DiS.
identifikátor služby: 3855771
bankovní připojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 210
IČO: 44 99 02 60