Tři králové vyráží do ulic a domácností
31. prosince 2019 Tříkrálová sbírka

Tři králové vyráží do ulic a domácností

Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky začíná již zítra! Od 1. do 14. ledna budete potkávat u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů. Přináší lidem požehnání do nadcházejícího roku a zároveň žádají o dar do zapečetěné pokladničky.

Do Tříkrálové sbírky se můžete zapojit příspěvkem do charitní kasičky nebo navštívit některé z našich tříkrálových akcí.
Peníze, které darujete do pokladniček, chceme v Oblastní charitě Blansko využít na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 plánujeme podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené. Dále chceme peníze z pokladniček věnovat na obnovu Půjčovny kompenzačních pomůcek a na Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu.
Děkujeme vám všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.

TKS 2020 - doprovodne akce