Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude
11. prosince 2020 Tříkrálová sbírka

Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude

Už 21. rokem přináší skupinky Tří králů do obcí a měst v okrese Blansko radost a Boží požehnání při tříkrálovém koledování. Tři králové obvykle navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, prosí o dar pro potřebné a šíří radostnou zvěst o narození Krista. Jejich prostřednictvím můžou lidé finančně přispět do Tříkrálové sbírky na charitní práci. Tříkrálovou sbírku v Charitě Blansko připravuje její dlouholetá koordinátorka Marie Sedláková i letos. „Stále věřím, že se koledovat bude,“ říká.
V každé chvíli však sbírku epidemiologická situace může přenést do online-nu.

V čem bude letos Tříkrálová sbírka jiná? Čekají nás v ní nějaké zásadní změny?
První důležitá změna je v trvání sbírky. Místo obvyklých prvních čtrnácti dnů v lednu je prodloužená na tři týdny, od 1. do 24. ledna 2021.
V tomto roce také klademe daleko větší důraz na online prostředí. Nevíme, jestli sbírku případné zhoršení epidemiologické situace nepřenese právě do online-nu, proto se připravujeme i na tuto variantu. Tříkrálovou koledu se tak lidem pokusíme přinést i prostřednictvím našich webových stránek www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021 a facebooku charitablansko. Pokud lidé nebudou mít možnost přispět do tříkrálové kasičky přímo, můžou v letošním roce sbírku podpořit také přes bankovní účet 66008822/0800, VS 77706000 nebo pomocí QR kódu, který najdou právě na našich stránkách.

Dokážete v letošním roce zajistit na koledování dostatečný počet skupinek? Nebo mají lidé větší obavy?
Obvykle koledujeme téměř ve všech obcích v okrese Blansko. V letošním roce jich bude o něco méně, v některých obcích se nepodaří dát koledníky dohromady právě z důvodu, že se nemají možnost před sbírkou setkat a domluvit se. To se týká například některých skautských oddílů nebo škol. A někteří koledníci nebo asistenti mají obavy ze současné epidemiologické situace. Což samozřejmě chápeme. Při sbírce však klademe důraz na dodržování přísných opatření, koledníkům rozdáváme desinfekci i roušky, dostávají od nás pokyny, jak si dodržovat odstup a vůbec, jak se při sbírce chovat bezpečně. Opravdu velmi přísně dbáme na to, abychom minimalizovali jakoukoliv možnost nakažení.
Proto také letos nebudou ke sbírce žádné doprovodné akce, při kterých by se lidé setkávali.

­­Výtěžek z tříkrálových pokladniček v dosavadních letech stále stoupal. Dokážeš si vysvětlit, proč má sbírka takový úspěch?
Z tříkrálového koledování a potažmo i ze sbírky se už postupně stala tradice. Lidé často na koledníky čekají, vítají je, zvláště, když k nim přijdou zazpívat děti. Vzpomínám na minulý rok, kdy se nám poprvé podařilo koledovat dům od domu v Olomučanech a jedna paní koledníkům řekla, že na ně celý život čeká. To mě dojalo.
A také úspěch sbírky roste s tím, jak lidé, koledníci, tříkráloví asistenti i dárci čím dál více poznávají práci naší charity.

U Tříkrálové sbírky si tradičně určujete, jaké projekty nebo služby z ní chcete podpořit. Co by to bylo v roce 2021?
Z výtěžku sbírky plánujeme podpořit náš Mobilní hospic sv. Martina včetně nákupu nových aut pro hospic, dále pomoci seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi v nouzi v okrese Blansko a část výtěžku půjde také na Charitní záchrannou síť, což je pomoc těm nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.

Na závěr něco nadějného. Tříkrálovou sbírku v Charitě Blansko připravuješ už 11 rok. Utkvěl ti z ní v paměti nějaký silný zážitek?
Vzpomínám na jedny z prvních let koledování, kdy napadla spousta sněhu a skauti, kteří koledují v Jedovnicích, si prohrnovali cestu k domům a zároveň vlastně prohrnovali i dárcům cestu ven. Jinak mě potěší takové ty obyčejné, ale hezké drobnosti, jako když v některých obcích koledníci připravují přáníčka a rozdávají je při koledování lidem.

DSC05638