Za koláče hospic doplatí domácí ultrazvuk
13. září 2021 Koláč pro hospic1

Za koláče hospic doplatí domácí ultrazvuk

Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic se blíží. Ve středu 6. října se dozvíte vše, co vás zajímá o hospicové péči na Blanensku hned ve čtyřech městech okresu.
S čerstvými koláči budeme po celý den ve stáncích v Blansku na ulici Rožmitálova a v nemocnici, v Boskovicích na Masarykově náměstí a v nemocnici, v Letovicích na Masarykově náměstí a v Kunštátě na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Můžete se nás zeptat na cokoliv z hospicové péče a přispět na nákup vybavení na tuto službu.

Zájem o službu Mobilního hospice sv. Martina na Blanensku stále stoupá. V loňském roce doprovodil hospicový tým 144 klientů, za letošní rok bylo v péči hospice 97 klientů.
Více o Koláči pro hospic a paliativní péči na Blanensku se dočtete v rozhovoru s vrchní sestrou Mobilního hospice sv. Martina Hanou Kudovou.

Co se děje s klientem poté, co jej převezmete do péče?
V první fázi zajistíme zdravotní péči, aby se pacientovi ulevilo od nežádoucích projevů nemoci jako jsou například bolesti, zvracení. Po domluvě s rodinou zajišťujeme zapůjčení kompenzačních pomůcek z naší půjčovny, především polohovacích lůžek a toaletních křesel. A pokud je to potřeba, domlouváme i charitní pečovatelskou službou.
Snažíme se, aby péče byla opravdu komplexní. Naše sestřičky a lékařky za klienty jezdí vždy, kdy to potřebují, v telefonickém kontaktu jsme denně.

Co můžete klientovi a jeho blízkým nabídnout? V čem je péče v Mobilním hospici specifická?
Mobilní hospic je výjimečný tím, že nemocný člověk zůstává doma, kde se odehrává veškerá péče. A také tím, že se nestaráme pouze o pacienta, ale o celou rodinu, o jeho blízké. V našem hospici sv. Martina máme k dispozici multidisciplinární tým, takže při příjmu klienta do hospice jede do rodiny také sociální pracovnice, která pomáhá vyřídit různé dávky a také psycholožka. Ta, pokud je to potřeba, pracuje s rodinou dál.

V Mobilním hospici každý rok počet klientů stoupá. Očekáváte, že se bude hospicová péče na Blanensku ještě rozvíjet?Myslím, si, že se rozvíjíme stále dál. Nejen v množství pacientů, ale například i co se týká vybavení našeho hospice. Snažíme se, aby péče byla čím dál lepší. Nedávno jsme například pořídili mobilní ultrazvuk, díky kterému můžou naše lékařky přesně určit, co klienty trápí a podle toho směřovat léčbu.

Je něco, co v domácí hospicové péči chybí?
Neustále bojujeme s nedostatkem personálu. Práce v mobilním hospici je náročná jak na čas, tak i na odbornost pracovníků. Navíc je tato práce psychicky náročná a některé zájemce může odradit. Ale přesto si myslím, že se všichni z týmu shodneme na tom, že tato práce je smysluplná a krásná zároveň.

Zvládne opravdu každá rodina s vaší pomocí péči o umírajícího člověka
Všechno, co se dá zvládnout v nemocnici, dokážeme nabídnout rodině také. Jediným limitem jsou pečující. Nápor zodpovědnosti za těžce nemocného člověka a psychické vyčerpání někdy nedovolí zvládnout péči doma až do konce. Snažíme se tomuto předejít všemi možnými způsoby a podpořit pečujícího, aby v tom nebyl sám. Vnímáme to jako velkou potřebnost, proto jsme si v letošním roce vyškolili speciální dobrovolníky a byli bychom rádi, kdyby pečující od nich dokázali pomoc přijmout.

Čeká nás tradiční Koláč pro hospic. Proč je pro vás tato akce důležitá, co vám přináší?
I když klientů hospice každý rok přibývá, snažíme se stále šířit povědomí o tom, co hospic dělá, jak pomáháme. Na stáncích bývají i lidé z hospicového týmu, za kterými přicházejí pozůstalí a sdílí s nimi svoje vzpomínky a zkušenosti. Letos bychom chtěli výtěžek z této akce použít na dokrytí nákladů za pořízení mobilního ultrazvuku.

Hospic - porada - upravaVrchno sestra Mobilního hospice sv. Martina Hana Kudová s pastoračním asistentem Miroslavem Doleželem při poradě týmu