Koláč pro hospic: pomoc, která chutná sladce
30. září 2019 Koláč pro hospic1

Koláč pro hospic: pomoc, která chutná sladce

Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic se blíží. Ve středu 9. října se dozvíte vše, co vás zajímá o hospicové péči na Blanensku hned na pěti místech okresu. Po celý den od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne budou zaměstnanci Mobilního hospice sv. Martina a další pracovníci blanenské charity ve stáncích na ulici Rožmitálova v Blansku, na Masarykově náměstí v Boskovicích, na Masarykově náměstí v Letovicích a ve vestibulu nemocnic v Blansku a v Boskovicích. Můžete se jich zeptat na cokoliv z hospicové péče a přispět na nákup vybavení na tuto službu. Za váš dar dostanete již tradičně chutný koláč.

„Letos bychom chtěli za vybrané peníze koupit hlavně injekční dávkovač léků, který usnadňuje dávkování a zajišťuje tak nemocným stálou hladinu léků od bolesti,“ říká koordinátorka Koláče pro hospic Radka Kuncová.

Mobilní hospic sv. Martina pečuje o těžce nemocné v regionu už od roku 2010 a jeho služby se stále rozšiřují. „V letošním roce se nám podařilo uzavřít smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a díky tomu můžeme nemocným zajistit pomůcky i léčiva. Od nového roku bychom chtěli do hospice přijmout další zdravotní sestru, klientů totiž neustále přibývá,“ informuje Radka Kuncová.

Hospicový tým se o klienty po přijetí do péče stará 24 hodin denně. Umírajícímu člověku je k dispozici sociální pracovnice, psycholog, pastorační asistent, zdravotní sestra a lékař. „Mobilní hospic není jen služba, která se soustředí na zdravotní problémy. Častokrát jsou potřební i ostatní odborníci týmu, kteří pomáhají rodinám zvládat těžké chvíle i po úmrtí milující osoby,“ přibližuje vedoucí Mobilního hospice sv. Martina Hana Kudová.

Pokud nestihne tradiční sbírku Koláč pro hospic a chcete přispět na rozvoj hospicové péče na Blanensku, můžete po celý měsíc říjen poslat libovolnou částku v projektu Koláč pro hospic na https://www.darujspravne.cz/ nebo hospici pomoci jako dobrovolník. Pomáhat můžete při organizaci akcí na podporu Mobilního hospice sv. Martina, při péči o nemocné nebo jinak pomáhat lidem, kteří mají odvahu zůstat se svými blízkými i v těchto těžkých posledních chvílích. Jestli se chcete do práce hospicového týmu jakkoliv zapojit, bližší informace vám podá Radka Kuncová na čísle 733 755 818 nebo na mailu radka.kuncova@blansko.charita.cz.
Děkujeme!

Koláč hospic 2019-page-001