Projekt Mobilita OCH Blansko

CZ_RO_B_Cmmr_cr_rgb

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012967

Projekt Mobilita OCH Blansko řeší pořízení nových osobních automobilů pro zajištění poskytování terénní služby sociální péče Pečovatelská služba a terénní služby Odborné sociální poradenství.

Cílem projektu je obnovou a rozšířením vozového parku zajistit zlepšení materiálně technického vybavení Oblastní charity Blansko poskytující sociální služby především v ORP Boskovice a ORP Blansko, a tím dosáhnout zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Dílčí cíle projektu:

  • Zlepšení zázemí terénní formy pečovatelské služby a odborného sociálního poradenství.
  • Zachování terénní formy těchto sociálních služeb v periferních oblastech a zvýšení jejich dostupnosti na území MAS Boskovicko PLUS.
  • Zvýšení kvality poskytovaných služeb v souladu s potřebami klientů.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.