Články

Energetická krize: Charita zveřejnila alarmující čísla a vydala doporučení vládě
20. ledna 2023 Charita Česká republika

Energetická krize: Charita zveřejnila alarmující čísla a vydala doporučení vládě

Svoji letošní první tiskovou konferenci, na níž byly zveřejněny výsledky interního šetření zaměřeného na dopady současné energetické krize a inflace na sociální služby a jejich klienty, uspořádala Charita Česká republika v Hotelu Marianeum na pražských Vinohradech. Z průzkumu vyplývá, že během uplynulého roku se rapidně zvýšil počet lidí, kteří ze svých platů nezvládají pokrýt ani základní potřeby, a že v rámci celé Evropy došlo v průměru až ke 40procentnímu nárůstu těch, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb v charitní síti.

Energetická krize a její dopad na situaci lidí žijících v chudobě
20. ledna 2023 Charita Česká republika

Energetická krize a její dopad na situaci lidí žijících v chudobě

Rostoucí náklady na život jsou nejpalčivější starostí pro 93 % Evropanů, jak ukazuje poslední průzkum Evropského parlamentu, což má vážný dopad na situaci lidí s nízkými příjmy, zejména rodičů samoživitelů, seniorů a mladých lidí. Nezvládají pokrýt základní potřeby, jako je vytápění domů, nákup potravin nebo placení nájmu. Během uplynulého roku došlo v rámci celé Evropy k 40procentnímu nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb v charitní síti.

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu
17. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka je společenská událost. Lidé se těší na koledníky, že přijdou a požehnají jejich domu

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi a lidem ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje oblíbenou celonárodní Tříkrálovou sbírku, kterou pravidelně a každoročně pořádá již od roku 2001 Charita Česká republika a bez níž by si řada lidí počátek nového roku již vůbec nedokázala představit. I letos – ve dnech 1. až 15. ledna 2023 – tedy vyrazily k lidem tříkrálové skupinky, a navázaly tak na starý kolednický zvyk.

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!
3. ledna 2023 Charita Česká republika

Tříkráloví koledníci s požehnáním a pokladničkami opět přicházejí!

Tříkrálová sbírka 2023 je za dveřmi. Začátkem ledna se opět vydají do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášeli radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

S Tříkrálovou sbírkou rozvíjíme charitní pomoc v regionu a pomáháme jednotlivcům
5. prosince 2022 Tříkrálová sbírka

S Tříkrálovou sbírkou rozvíjíme charitní pomoc v regionu a pomáháme jednotlivcům

Skupinky Tří králů přinesou radost a požehnání při tříkrálovém koledování na Blanensko už 23. rokem. Koledníky budete potkávat ve své obci nebo městě od 1. do 15. ledna 2023.

Ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka říká: „Přeji si, aby tu Charita byla i za dalších 30 let a uměla pomáhat tam, kde bude třeba.“
1. prosince 2022 Oblastní charita Blansko

Ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka říká: „Přeji si, aby tu Charita byla i za dalších 30 let a uměla pomáhat tam, kde bude třeba.“

Charita Blansko slaví 1. prosince letošního roku 30. výročí své práce v regionu. Ve stejný den, v roce 2005, do ní nastoupil Pavel Kolmačka, tehdy jako ekonom.
V čele blanenské Charity stojí pátým rokem, kdy vystřídal dlouholetou ředitelku Janu Sedlákovou, která organizaci zakládala a úspěšně vedla více než čtvrt století. V rozhovoru mluví o tom, kam se charitní práce za tři desetiletí posunula, i jaké jsou jeho vize a plány do budoucna.

Do sbírky potřebujeme hlavně potraviny, oblečení pro dospělé a věci do domácnosti
24. listopadu 2022 Oblastní charita Blansko

Do sbírky potřebujeme hlavně potraviny, oblečení pro dospělé a věci do domácnosti

Ve středu 7. prosince pořádáme sbírku trvanlivých potravin, oblečení, textilu, domácích potřeb a elektroniky. Věci můžete nosit do Blanska, Boskovic, Doubravice nad Svitavou, do Jedovnic, do Olešnice a do Rájce-Jestřebí. 

Zveme na předvánoční koncert Písně do Punkevních jeskyní
23. listopadu 2022 Oblastní charita Blansko

Zveme na předvánoční koncert Písně do Punkevních jeskyní

Nasajte s Charitou předvánoční atmosféru v sobotu 10. prosince v 16 hodin na adventním koncertě ženského pěveckého sboru Píseň v Punkevních jeskyních.

Charita pomáhá lidem bez domova k návratu do běžného života
16. listopadu 2022 Oblastní charita Blansko

Charita pomáhá lidem bez domova k návratu do běžného života

Pomoc lidem bez domova pro nás není jen teplá postel. V Charitě Blansko nabízíme komplexní podporu lidem, kteří se dostali do složité životní situace a přišli o střechu nad hlavou.

Stále „Jsme ze stejné planety“
9. listopadu 2022 Charita Česká republika

Stále „Jsme ze stejné planety“

Putovní výstava „Jsme ze stejné planety“, kterou pro Charitu Česká republika nafotil Jindřich Štreit, je k vidění ve Škodově paláci v přízemí pražského magistrátu (Jungmannova 35/29). Vystavené fotografie  budou divákům přístupné od 1. do 30. listopadu. Štreitovy fotografie jsou doprovázené příběhy, které sepsala Martina Vašíčková a dokreslují nám náhled do života cizinců, kteří se rozhodli žít v České republice.