Logo OPZ barevné

Vykročit z kruhu

„Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. S. Rinpočhe


Lidem s duševními obtížemi nabízíme pomoc se začleněním do společnosti. Postupujeme po jednotlivých krocích, s maximální podporou individuálně či skupinově. Půjdeme s vámi. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení osob s duševním onemocněním na trhu práce. Díky projektu pomůžeme zapojeným lidem stabilizovat problémy. Podpoříme je při rozvoji jejich kompetencí a dovedností, které získávání i udržení zaměstnání usnadní.

Komu je náš projekt určen?

Osobám s duševními obtížemi od 18 let, které mají z důvodu svého onemocnění problém zapojit se do běžného života: cítí se osamoceni, obtížně hledají zaměstnání, mají problémy se vztahy v rodině či svém okolí.

Projekt je pro klienty bezplatný - je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.

Nabízíme

 • poradenství a konzultace
 • svépomocné a svépomocné vzdělávací skupiny
 • pomoc a doprovázení patronů projektu

S čím vám můžeme pomoci

 • zlepšit vztahy ve vašem okolí a navázat nové
 • zajistit potřebné lékařské vyšetření
 • s hledáním vlastního bydlení
 • s organizací běžných denních činnosti a celkového uspořádání dne
 • najít práci, která odpovídá vašim schopnostem, možnostem a dovednostem
 • se zaškolením a naučením všeho, co v nové práci budete potřebovat
 • s uspořádáním pracovního dne, nácviku práce na různých tréninkových místech
 • s hledáním adekvátního zaměstnání s jasně stanovenými pravidly
 • s vyhledáním co nejlepšího zaměstnání v rámci individuality člověka (upravená pracovní doba, zaměstnání odpovídající vašim zájmům apod.)
 • s podporou přímo v zaměstnání
 • s hledáním vlastních koníčků a zájmů
 • s řešením osobních problémů za pomoci odborníků
 • s nácvikem pracovního pohovoru a se sepsáním profesního životopisu, motivačního dopisu, atd.
 • pomoc při rozboru vaší ekonomické situace
 • umožnění setkání s ostatními osobami s podobnými problémy – možnost sdílet své zkušenosti, obavy, úspěchy apod.
 • pomoc s vytyčením a následným dodržováním stanovených cílů (práce po jednotlivých krocích, tvorba individuálních plánů)
 • při hledání vhodné podpory – ve státních i neziskových organizacích (úřady, instituce …)

Poradenství vám poskytne:

 • právník
 • psycholog
 • sociální pracovník
 • sestra pro psychiatrii

Na adrese:

Blansko - Radovánek, Bartošova 1, Blansko

Boskovice - U lázní 1734, Boskovice

 

Kontakt pro objednávání:

Telefon: 737 230 833 (8.00 - 16.00)

E-mail: tereza.machkova@blansko.charita.cz

Osobně: Po-Pá: 8:00 - 10:00 Bartošova 1, Blansko 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Tereza Machková

Služby jsou poskytovány bezplatně - projekt je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006418