Adresář Charity ČR

Anna Charvátová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 737 230 846    WgAkO1.7~onD5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Romana Holcnerová , DiS.

vedoucí zařízení
Tel: 516 410 825, 737 230 836    _nwm5fd7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Blansko

Bc. Soňa Kubíková

Projektový manažer, manažer kvality
Tel: 734 878 705    %hAkO9k84dBFRYUSXenx99e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Blansko

Hana Kudová

vedoucí zařízení
Tel: 739 328 236, 516 410 825    8hos2.~43hFzZ14WH9yk4cagT-uk87j7T-M
Oblastní charita Blansko