Týdenní stacionář Emanuel


  • Tel.: 516 454 604
 
Soukopovo náměstí 453, Doubravice nad Svitavou, 679 11 Vedoucí služby: Bc. Hana Tenorová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE
Služba je poskytována osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením a poruchami autistického spektra.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Hana Tenorová - vedoucí zařízení