Linka důvěry


  • Tel.: 516 410 668, 737 234 078
 
Komenského 19, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Bc. Zdeňka Švancarová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: telefonickou krizovou pomoc, komunikace s uživatelem, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poradenství Fakultativní služby: NE
Telefonická krizová pomoc

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Zdeňka Švancarová, DiS. - vedoucí zařízení