Linka důvěry


  • Tel.: 516 410 668
 
Komenského 19, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Mgr. Miroslav Doležel - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: telefonickou krizovou pomoc, komunikace s uživatelem, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poradenství Fakultativní služby: NE
Telefonická krizová pomoc

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Miroslav Doležel - vedoucí zařízení