Krizová pomoc Okno dokořán Blansko


  • Tel.: 516 417 351
 
Komenského 19, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Mgr. Martina Pospíšilová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
Posláním služby Krizová pomoc je pomoc lidem, kteří právě prožívají krizovou situaci, tj. pociťují problém, který nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Poskytnout jim porozumění, podporu, doprovázení a zplnomocnění k překonání krizové situace a zvládnutí svých těžkostí.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Pospíšilová - vedoucí zařízení