Chráněné bydlení Olešnice


  • Tel.: 737 460 230
 
Cihelna 620, Olešnice na Moravě, 679 74 Vedoucí služby: Ing. Marie Adamcová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE
Pobytová služba s osmi byty, jejichž provozovatelem je Diecézní charita Brno, Oblastní charity Blansko, která zajišťuje péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Marie Adamcová - vedoucí zařízení