Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 516 410 825
 
Sadová 2, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Bc. Anna Kalová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Posláním Charitní pečovatelské služby Blansko je praktická pomoc seniorům a sobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby v jejich domácím prostředí a  napomoci při  řešením  nepříznivé životní situace, kterou  nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Anna Kalová - vedoucí zařízení Marie Šnajdrová - koordinátorka CHPS