Zlatá zastávka Adamov

Komenského 322/6, Adamov, 679 04 Vedoucí zařízení: Petra Kubínová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 515 531 152
 
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zlatá zastávka“ je poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů.
Oblastní charita Blansko

Seznam lidí:

Petra Kubínová - vedoucí zařízení

Seznam služeb: