Vybrané služby sociální prevence na území JMK

Logo OPZ barevné

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje

V regionu Boskovicka pracujeme s rodinami s nezaopatřenými dětmi, které řeší životní situace, které nejsou schopny sami zvládnout. Členům rodin, kterým se věnujeme, nesmí být víc jak 64 let. 

Co poskytujeme

  • Rodinám s dětmi na Boskovicku pomáháme překonávat obtížné situace, které nejsou schopné zvládnout vlastními silami
  • Pracujeme v terénu, kdy za rodinami jezdíme domů nebo ambulantně, kdy rodiny dochází za námi
  • Ukazujeme rodinám, jak plnohodnotně trávit volný čas a upevňovat rodinné vztahy, jak se začlenit do svého okolí
  • Podporujeme rodiče ve výchově a vzdělávání dětí, pomáháme s přípravou na vyučování
  • Ukazujeme rodičům, jak pečovat o děti (např. úprava denního režimu, hygienických návyků, stravování)
  • Poskytujeme rodinám základní sociální poradenství, pomáháme jim při vyřizování sociálních dávek a zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
  • Pomáháme rodinám předcházet sociálně patologickým jevům a vyrovnávat se s nimi (např. domácí násilí, závislosti, gamblerství)
  • Učíme rodiče řešit běžné denní záležitosti v chodu domácnosti, v hospodaření s penězi
  • Doprovázíme rodiče v situacích, ve kterých se cítí nejistí, případně mají potíže s komunikací (např. na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)

Služba je poskytována bezplatně.

Působíme na území ORP Boskovice.

Navštivte nás: na adrese U Lázní 1734, Boskovice
Pá: 7:30 – 11:30

Přijedeme za Vámi:
Po: 7:30 – 11:30, 12:30 - 15:30
Út: 7:30 – 11:30, 12:30 - 15:30

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 604 920 456
e-mail: sas.boskovice@blansko.charita.cz

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.