V těchto dnech naplno chystáme Tříkrálovou sbírku.  A stále do ní hledáme nové krále
9. prosince 2019 Oblastní charita Blansko

V těchto dnech naplno chystáme Tříkrálovou sbírku. A stále do ní hledáme nové krále

V období od 1. do 14. ledna 2020 budete jako každý rok potkávat u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů.

V Oblastní charitě Blansko vysíláme do vesnic a měst na Blanensku nad čtyři sta skupinek koledníků. „Koledníci chodí tradičně dům od domu, žádají o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají tříkrálovou koledu, obdarovávají cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíší na vstupní dveře domu požehnání,“ popisuje dlouholetá koordinátorka sbírky v Oblastní charitě Blansko Marie Sedláková.
Tříkrálová sbírka je celostátní charitativní projekt Charity Česká republika. V roce 2020 oslaví již své 20. výročí. Cílem Tříkrálové sbírky je šířit radost a Boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem v nouzi.
Od svých počátků se sbírka postupně rozšiřovala, v současnosti chodí koledníci téměř ve všech obcích a městech na Blanensku. „Velká část tříkrálových skupinek je z různých organizací jako jsou např. skauti. Do sbírky se také dlouhodobě zapojuje blanenská Střední škola cestovního ruchu a gastronomie,“ říká koordinátorka sbírky Marie Sedláková.
Zatímco na vesnicích jsou lidé na koledování zvyklí, těší se na ně a koledníci se většinou hlásí sami, ve městech koledníci chybí. Hlavně v Blansku, v Boskovicích a v Adamově není dost skupinek na to, aby navštívily všechny domácnosti. „Proto bychom byli rádi, kdyby se k nám v těchto městech připojilo víc dobrovolníků. Kdo by se chtěl v prvních čtrnácti dnech v lednu stát králem, může se přihlásit přímo mně na mobil 739 389 140 nebo na email marie.sedlakova@blansko.charita.cz,“ přibližuje koordinátorka sbírky Marie Sedláková.
Peníze z pokladniček využijeme na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 plánujeme podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené. Dále chceme peníze z pokladniček věnovat na obnovu Půjčovny kompenzačních pomůcek a na Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu, která je placená pouze z prostředků Charity a pro potřebné je zdarma.
Koho nezastihnou Tři králové doma, může přispět do sbírky na četných doprovodných akcích. Bližší informace o nich najdete na stránkách www.blansko.charita.cz.
Děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček. Stejné díky patří i koledníkům a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.

TKS 2020 - doprovodne akce