V poradně mají nové auto pro klienty se zdravotními problémy
30. srpna 2021 Oblastní charita Blansko

V poradně mají nové auto pro klienty se zdravotními problémy

Novým autem z projektu Mobilita OCH Blansko jezdí pracovnice Charitní poradny domů k lidem, kteří neumí vyřešit svoje problémy vlastními silami. Poskytují jim sociální a právní rady, pomáhají v pracovněprávních vztazích, v rodinném právu, v problematice dluhů a exekucích a v řešení dalších sociálně právních otázek.

„Auto slouží pro lidi, kterým zdravotní stav nedovoluje využít naši ambulantní poradnu a pro které je tak určena terénní forma odborného sociálního poradenství,“ upřesňuje vedoucí Charitní poradny Kateřina Korbelová.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU - Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS.
Děkujeme!

CZ_RO_B_C

foto10