Firmám v regionu nabízíme Snídaně pro charitu
3. září 2020 Oblastní charita Blansko

Firmám v regionu nabízíme Snídaně pro charitu

Chtěli byste ve vaší firmě snídaní udělat dobrý skutek? Čerstvé koláče, které podpoří charitní služby si můžete dopřát i mimo naši tradiční říjnovou akci Koláč pro hospic. S adamovskou firmou Eden Europe, s.r.o. jsme spustili projekt Snídaně pro charitu.

V rámci projektu firma Eden Europe. věnuje každý měsíc výtěžek snídaně pro firemní zaměstnance jedné z našich služeb. Při snídaní se zároveň zaměstnanci dozví o práci konkrétní služby charity.
V srpnu snídali v Edenu Europe pro Azylový dům pro matky s dětmi v Blansku. „Jsem rád, že jsme spolu s Charitou Blansko vytvořili projekt Snídaně pro charitu, jehož prostřednictvím můžeme pomoci konkrétním službám a lidem. Doufám, že pro naše zaměstnance budou Snídaně pro charitu nejen jistým zpestřením všedního pracovního dne, ale také především možností, jak se více dozvědět o činnostech jednotlivých služeb charity, “ říká Zbyněk Husák, jednatel společnosti.
Projekt Snídaně pro charitu je otevřený také dalším firmám a společnostem v regionu.
Pokud byste ve firmě chtěli „snídat pro charitu“, kontaktujte našeho fundraisera Pavla Perouta, mobil: 731 646 972, e-mail: pavel.perout@blansko.charita.cz.


20200812_085417